Pozytywny wizerunek ucznia z dysleksją

Scenariusz zajęć z elementami biblioterapii

Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów w wieku 10-14 lat poświęconych poczuciu własnej wartości, budowaniu pewności siebie i radzeniu sobie z uczuciem osamotnienia.

Temat: Pozytywny wizerunek ucznia z dysleksją.
Cele:
 • odbudowa poczucia własnej wartości i pewności siebie;
 • eliminowanie uczucia osamotnienia;
 • rozwijanie i usprawnianie funkcji językowych, percepcyjno-motorycznych oraz ich integracji.
Warunki techniczne:
 • liczba uczestników:
 • 10-15 osób;
 • wiek uczestników:
 • 10-14 lat;
 • miejsce: sala przystosowana do pracy przy stolikach;
 • czas trwania: dwa spotkania po 45 minut.
Treści przekazywane:
 • stres – minimalizowanie stresu szkolnego;
 • koncentracja uwagi – uczenie systematyczności;
 • wizerunek – tworzenie pozytywnego obrazu samego siebie.
Metody pracy:
 • praca z tekstem;
 • dyskusja;
 • drama;
 • arteterapia.
Forma zajęć: grupowa.
Materiały:
tekst literacki, farby, kredki, nożyczki, klej, kartki formatu A4.
Literatura wykorzystana do zajęć:
 • Bogdanowicz M., Adryjanek A., Rożyńska M.: Uczeń z dysleksją w domu. Poradnik nie tylko dla rodziców, Gdańsk: Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, 2007.
 • Kopaliński W.: Słownik symboli, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm, 2015, s. 10, 17, 22-23, 500, 513.
 • Zawsze mogę liczyć na pomoc mamy i pani od języka polskiego, [w:] Bogdanowicz M.: Portrety nie tylko sławnych osób z dysleksją, Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2008, s. 229–231.

Przebieg zajęć:

 1. Zajęcia wstępne

  Prowadzący i uczestnicy zajęć ustalają lub odczytują przygotowane przez biblioterapeutę normy zachowania się na zajęciach. Zasady powinny być przygotowane w sposób staranny i estetyczny (Załącznik nr 1). Zapisany na brystolu i podpisany przez wszystkich uczestników zbiór zasad umieszcza w widocznym miejscu.

 2. Zajęcia relaksujące

  Wycięcie naszkicowanych rysunków twarzy chłopców i dziewcząt (Załącznik nr 2). Rysunki twarzy uczestnicy mogą naszkicować lub odwzorować na podstawie własnych zdjęć.

 3. Technika dramy: bycie w roli

  Uczestnik w roli lektora czyta przygotowane opisy...

Dalszy ciąg dostępny jest

dla posiadaczy prenumeraty zamówionej w Wydawnictwie Sukurs.

Otrzymasz dostęp do archiwum z 4 tysiącami artykułów, drukowane numery pocztą i wiele narzędzi dla bibliotekarzy.

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

10/2020

...lub zamów numer Biblioteka w Szkole 10/2020

W cenie 20,00 zł

Zamów numer

Typ: Scenariusze zajęć

Temat: Biblioterapia

Autor: Mirosława Wójtowicz

Poziom: Klasy IV-VIII

Dodaj artykuł do ulubionych, aby wrócić do niego w przyszłości.