Przyjaźń największym prezentem

Przyjaźń największym prezentem
Zdjęcie autorstwa Trinity Kubassek z Pexels

Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów w wieku 8-9 lat poświęcony koleżeństwu i przyjaźni.

Temat: Przyjaźń największym prezentem.
Cele:

Główny:

 • kształcenie postawy koleżeństwa i przyjaźni.

Operacyjne:
Uczeń:

 • zna i rozumie pojęcie „przyjaźń”;
 • wie, czym różni się przyjaźń od koleżeństwa;
 • zna i umie wymienić cechy prawdziwego przyjaciela.
Warunki techniczne:
 • liczba uczestników:
 • klasa szkolna;
 • wiek uczestników:
 • 8-9 lat;
 • miejsce: sala lekcyjna, świetlica lub biblioteka;
 • czas trwania: 45 minut.
Treści przekazywane:
 • istota przyjaźni;
 • różnice między przyjaźnią a koleżeństwem;
 • cechy prawdziwego przyjaciela.
Metody pracy:
 • praca z tekstem;
 • dyskusja;
 • aktywizująca z kartami pracy.
Formy pracy:
 • indywidualna;
 • grupowa;
 • zbiorowa.
Środki terapeutyczne:
tekst literacki, karty pracy z diagramem literowym (Załącznik nr 1), karty pracy „Jajko z niespodzianką – puzzle” (Załącznik nr 2), kredki, klej, kartony lub blok rysunkowy formatu A4.
Literatura wykorzystywana do zajęć:
 • Volmert J.: Prezent dla ciebie. Opowieść o przyjaźni, Kielce: Jedność, 2020.

Przebieg zajęć:

 1. Dzieci siadają w kręgu. Prowadzący wita uczestników i wprowadza ich w tematykę zajęć. Rozdaje dzieciom kredki oraz kartki z przygotowanymi diagramem literowym (Załącznik nr 1). Poleca zakolorować co drugie pole. Litery te, czytane kolejno, utworzą rozwiązanie.

 2. Rozmowa prowadzącego z dziećmi na temat przyjaźni i koleżeństwa. Prowadzący pyta:
  • Co to jest przyjaźń?
  • Co to jest koleżeństwo?
  • Czym się różnią te pojęcia?

   Jakie cechy powinien reprezentować przyjaciel?” (bezinteresowna pomoc, kiedy jej potrzebujemy; wsparcie w trudnych sytuacjach; umiejętność słuchania, umiejętność...

Dalszy ciąg dostępny jest

dla posiadaczy prenumeraty zamówionej w Wydawnictwie Sukurs.

Otrzymasz dostęp do archiwum z 4 tysiącami artykułów, drukowane numery pocztą i wiele narzędzi dla bibliotekarzy.

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

10/2020

...lub zamów numer Biblioteka w Szkole 10/2020

W cenie 20,00 zł

Zamów numer

Typ: Scenariusze zajęć

Temat: Biblioterapia

Autor: Agata Krajewska

Poziom: Klasy I-III

Dodaj artykuł do ulubionych, aby wrócić do niego w przyszłości.