Uzyskaj dostęp do portalu. Zamów prenumeratę lub zaloguj się.

Przysposobienie czytelnicze i informacyjne w szkole podstawowej.

Propozycja rozkładu materiału nauczania

Propozycja rozkładu materiału zawartego w treściach przysposobienia czytelniczego i informacyjnego na poziomie szkoły podstawowej. Adresatami są mniej doświadczeni nauczyciele bibliotekarze. Może stanowić punkt wyjścia do indywidualnego opracowania konspektów lekcji dostosowanych do warunków biblioteki.

Proponowana wersja rozkładu materiału zawartego w treściach przy­sposobienia czytelniczego i informacyjnego na poziomie szkoły pod­stawowej adresowana jest głównie do mniej doświadczonych nauczycieli bibliotekarzy i może stanowić punkt wyjścia do indywidualnego opracowa­nia konspektów Sekcji, dostosowanych do warunków biblioteki.

Omówienia poszczególnych te­matów dokonano według nastę­pujących zagadnień:

Treści kształcenia i wychowania

Podano treści kształcenia i wy­chowania oraz zwrócono uwagę na kolejność ich realizacji, czyli na prawidłowe następstwo działań dydaktyczno-wychowawczych.

Cele dydaktyczne i wychowawcze

Kierując procesem poznaw­czym i działaniem praktycznym, nauczyciel ma na celu kształtowa­nie określonych postaw, umiejęt­ności i nawyków uczniowskich. W rozkładzie starano się nie po­wtarzać celów ogólnych, wspólnych dla wszystkich jednostek me­todycznych (kształtowanie posta­wy samokształcenia, „racjonalne­go konsumenta...

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Od 18 zł miesięcznie. Prenumerata
Baza ponad 5 tysięcy artykułów z 30 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.