Dostęp do portalu bez inflacji, od 50 zł. Sprawdź.

Radość? A cóż to takiego?

Scenariusz zajęć dla najmłodszych mających na celu uświadomienie, czym jest radość, a czym smutek, i poznanie sposobów radzenia sobie z emocjami. Jako pomoc wykorzystano książkę Pan Radosny Rogera Hargreavesa.

Temat:

Radość? A cóż to takiego?
Klasa 0 i I szkoły podstawowej.

Cele:

Uczeń

 • umie rozpoznawać emocje;
 • zna i rozumie terminy: radość i smutek;
 • wie, kiedy jesteśmy radośni, a kiedy smutni;
 • potrafi powiedzieć, co sprawia mu radość;
 • potrafi powiedzieć, co sprawia mu smutek;
 • umie wyrazić smutek gestem, mimiką i ruchem;

Warunki techniczne:

 • liczba uczestników - klasa szkolna;
 • wiek uczestników - 6-7 lat;
 • miejsce - sala lekcyjna, świetlica, biblioteka;
 • czas trwania - 45 minut.

Treści przekazywane:

 • uświadomienie, czym jest radość, a czym smutek;
 • poznanie sposobów radzenia sobie z emocjami.

Metody...

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Za 50 zł do końca roku szkolnego. Prenumerata
Baza ponad 5 tysięcy artykułów z 32 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

10/2018

...lub zamów dodatek Biblioterapia w Szkole 10/2018

W cenie 15,00 zł

Zamów numer