Dostęp do portalu bez inflacji, od 93 zł. Sprawdź.

SIO – można nie liczyć stron w książkach

Ponieważ sprawa wymogu podawania do Systemu Informacji Oświatowej książek poniżej 49 stron i co najmniej 49 stron wciąż wywołuje sporo pytań, uprzejmie informujemy, że na początku 2021 (dzięki zabiegom m.in. redakcji „Biblioteki w Szkole”) Centrum Informatyzacji Edukacji tylnymi drzwiami wycofało się z bezsensownych zapisów o konieczności wykazywania książek do 49 stron i powyżej 49 stron.

W instrukcji dla bibliotek SIO pojawił się zapis: „W przypadku braku możliwości przyporządkowania książek do kategorii poniżej 49 stron i co najmniej 49 stron, proszę wykazać wszystkie książki w kategorii: książki o objętości co najmniej 49 stron”.

Oznacza to, że nie trzeba liczyć stron w książkach. Cały księgozbiór można zaliczyć do książek powyżej 49 stron. Nawet warto tak zrobić, bo dzięki temu wszystkie książki z biblioteki będą liczone do statystyki czytelnictwa.

Trudno powstrzymać pytanie: po co to wszystko było zrobione? Oraz: czy ktoś wyciągnie wniosek, że może jednak warto czasem konsultować decyzje z zainteresowanym środowiskiem?

Informacje
Dodaj artykuł do ulubionych, aby wrócić do niego w przyszłości.