Dostęp do portalu bez inflacji, od 143 zł. Sprawdź.

Są pierwsze informacje na temat wyników naboru do Priorytetu 3 NPRC na 2023

Warto śledzić strony kuratoriów oświaty, by sprawdzić, które szkoły otrzymały dotację do NPRC na 2023 r.

Informacje na temat wyników naboru do Priorytetu 3 pojawiły się już na stronach internetowych kilku kuratoriów: np.: Bydgoszcz, Katowice, Łódź, Opole.

W ubiegłych latach w niektórych województwach informacje o wynikach naboru do NPRC pojawiały się czasem najpierw na stronach właściwych urzędów wojewódzkich.

Jeśli szkoła złożyła wniosek, a nie otrzymała dofinansowania, warto zainteresować się przyczyną – choćby dlatego, by w przypadku, gdy powodem był błąd formalny, uniknąć takiego błędu we wniosku na 2024 r.

Co dalej?

Informacja o przyznaniu dotacji z NPRC nie upoważnia do podejmowania żadnych formalnych działań (np. dokonywanie zakupów). Z faktycznym rozpoczęciem działań trzeba zaczekać do czasu podpisania przez szkołę umowy w sprawie NPRC. Doświadczenie z ubiegłych lat uczy, że okres oczekiwania na umowę zależy od województwa i może trwać nawet ok. 30 dni.

Przypominamy, że do wydatków w ramach NPRCz nie można zaliczyć płatności wcześniejszych (sprzed daty umowy).

Warto jednak już teraz przygotowywać się do zakupów książek i ewentualnie wyposażenia – sprawdzać ceny i dostępność, rezerwować, odkładać książki do schowka w księgarniach itp.

Terminy

  • Wszystkie wydatki muszą być zrealizowane do 31 grudnia 2023 r. (w praktyce organy prowadzące narzucają wcześniejsze terminy – np. do połowy grudnia).
  • działania związane z promocją czytelnictwa (np. konkursy, projekty, spotkania autorskie) należy przeprowadzić do końca roku szkolnego 2023/2024.

Skorzystaj z dobrych rad

Polecamy nasz bardzo wysoko oceniany Poradnik nt. Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, który w praktyczny sposób przedstawia najważniejsze informacje na temat Programu.

Przy wyborze książek i planowaniu spotkań autorskich warto skorzystać z bardzo wysoko ocenianych wskazówek przedstawionych podczas szkoleń Akademii Biblioteki w Szkole: