Santo subito! Od beatyfikacji do kanonizacji Jana Pawła II

Scenariusz zajęć poświęconych papieżowi Janowi Pawłowi II. Do przeprowadzenia na zajęciach dodatkowych.

Czas realizacji: 45 minut

Cele operacyjne:

Uczeń –

–  zna i rozumie terminy „beatyfikacja” i „kanonizacja”;

–  zna budowę wydawnictw encyklopedycznych i potrafi się nimi posługiwać;

–  potrafi znaleźć i wybrać odpowiednie strony internetowe;

–  rozwija umiejętność pracy w grupie;

–  na podstawie zdobytej wiedzy rozwija swoje umiejętności manualne i komputerowe.

Metody:

–  podające (wykład informacyjny),

–  aktywizujące (gra dydaktyczna),

–  praktyczne (ćwiczenia przedmiotowe),

–  programowe z użyciem komputera. 

Formy pracy: indywidualna, grupowa. 

Środki dydaktyczne:

–  techniczne – komputer,

–  symboliczne – wydawnictwa encyklopedyczne, krzyżówka.

Pomocne strony WWW:

pl.wikipedia.org/wiki/Proces_beatyfikacyjny_i_kanonizacyjny_Jana_Paw%C5%82a_II pl.wikipedia.org/wiki/Postulator janpawel2.pl/beatyfikacja/beatyfikacja?start=15 niedziela.pl/artykul/2365/Kalendarium-procesu-beatyfikacyjnego-Jana youtube.com/watch?v=1hEpQH05C_s pielgrzym.pelplin.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=10:beatyfikacjai-kanonizacja&catid=6:spotkanie-z-teologiem&Itemid=6 janpawel2.pl/beatyfikacja/beatyfikacja/633-zachowajmy-przesanie-sugi-boego-janapawa-ii pl.wikipedia.org/wiki/Beatyfikacja pl.wikipedia.org/wiki/Kanonizacja

 

Przebieg zajęć

• Powitanie uczestników.

• Podanie tematu zajęć: „Santo subito! Od beatyfikacji do kanonizacji Jana Pawła II”.

• Wyjaśnienie słów: „Santo subito” – „Święty natychmiast”.

• Wyszukiwanie haseł: „beatyfikacja” i „kanonizacja” w encyklopedii oraz w internecie (przypomnienie budowy wydawnictw encyklopedycznych oraz zasad szybkiego, bezpiecznego i trafnego wyszukiwania informacji w globalnej sieci).

Beatyfikacja – (łac. beatificare – wyróżniać), akt kościelny wydawany przez Kościół katolicki, uznający osobę zmarłą za błogosławioną, zezwalający na publiczny kult, ale o charakterze lokalnym (np. w diecezji). Akt...

Dalszy ciąg dostępny jest

dla posiadaczy prenumeraty zamówionej w Wydawnictwie Sukurs.

Otrzymasz dostęp do archiwum z 4 tysiącami artykułów, drukowane numery pocztą i wiele narzędzi dla bibliotekarzy.

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.