Siła jest kobietą

– niezwykła moc Marii Skłodowskiej-Curie

Przedstawiony scenariusz może być wykorzystany z okazji Dnia Kobiet. Pozwoli uczniom poznać Marię Skłodowską-Curie, a także porozmawiać o roli kobiet w społeczeństwie.

Tytuł/Temat zajęć: Siła jest kobietą – niezwykła moc Marii Skłodowskiej-Curie
Treści z podstawy programowej:
Uczeń:
 • I. 1.9. wykorzystuje w interpretacji utworów literackich odwołania do wartości uniwersalnych związane z postawami społecznymi, narodowymi, religijnymi, etycznymi i dokonuje ich hierarchizacji;
 • I.2.6. określa wartości estetyczne poznawanych tekstów kultury;
 • III. 1.2. gromadzi i porządkuje materiał rzeczowy potrzebny do tworzenia wypowiedzi; redaguje plan kompozycyjny własnej wypowiedzi;
 • III. 1.7. zgadza się z cudzymi poglądami lub polemizuje z nimi, rzeczowo uzasadniając własne zdanie;
 • IV. 1.8. rozwija umiejętność krytycznego myślenia i formułowania opinii.
Cele zajęć:
 • Po zajęciach uczeń:
 • potrafi formułować opinię;
 • gromadzi i porządkuje materiały potrzebne do tworzenia wypowiedzi;
 • umie uzasadnić swoje zdanie;
 • określa wartości estetyczne poznawanych tekstów kultury;
 • potrafi opowiedzieć o dokonaniach Marii Skłodowskiej-Curie;
 • wie, co to jest emancypacja;
 • formułuje swoją opinię na temat roli kobiety w społeczeństwie;
 • potrafi rozmawiać o stereotypach związanych z kobietami.
Wiek i grupa uczestników:
uczniowie klas VII-VIII lub szkoły ponadpodstawowej, 10-26 osób.
Metody pracy:
 • wykład;
 • obejrzenie fragmentów filmu;
 • dyskusja;
 • praca z tekstem.
Czas pracy: 2 jednostki lekcyjne (90 minut).
Formy pracy:
 • praca z tekstem;
 • praca w grupach.
Materiały dodatkowe:
 • przygotowane wcześniej kody QR z cytatami Marii Skłodowskiej-Curie;
 • notka biograficzna;
 • słowniki języka polskiego.
Warunki techniczne:
rzutnik, smartfony (wystarczy jeden na parę uczniów), głośniki, komputer.

Uczniowie poznają sylwetkę Marii Skłodowskiej-Curie, skupiając się na trudnościach, z którymi się mierzyła w czasie swojego życia. Dowiedzą się także, czym była emancypacja i jak traktowano kobiety w czasie dwudziestolecia międzywojennego oraz porównają ich położenie z sytuacją współczesnych kobiet.

Przebieg spotkania

 1. Wstęp

  Prowadzący wprowadza uczniów w tematykę zajęć. Rozmowa na temat znanych kobiet, które osiągnęły sukces w różnych dziedzinach. Podanie tematu lekcji.

 2. Prowadzący rozdaje uczniom notatki na temat Marii Skłodowskiej-Curie. Można wzbogacić ją o ciekawostki z życia badaczki.

  Przykłady:
  • W wieku 4...

Dalszy ciąg dostępny jest

dla posiadaczy prenumeraty zamówionej w Wydawnictwie Sukurs.

Otrzymasz dostęp do archiwum z 4 tysiącami artykułów, drukowane numery pocztą i wiele narzędzi dla bibliotekarzy.
Po rabacie 99 zł za pół roku!

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

02/2021

...lub zamów numer Biblioteka w Szkole 02/2021

W cenie 21,00 zł

Zamów numer