Spotkanie w Narnii,

czyli z QR kodami w bibliotece szkolnej

Spotkanie w Narnii, czyli z QR kodami w bibliotece szkolnej
Arseni Mourzenko, flickr

Pomysł na zajęcia edukacyjne w bibliotece szkolnej dla uczniów klas IV-VI. Celem jest przede wszystkim zaintrygowanie lekturą, takie przedstawienie niektórych bohaterów i wątków utworu, aby uczestnicy zajęć chcieli dowiedzieć się, co wydarzyło się dalej.

Treści z podstawy programowej:

 • wprowadzanie uczniów w świat literatury, ugruntowanie ich zainteresowań czytelniczych oraz wyposażenie w kompetencje czytelnicze potrzebne do krytycznego odbioru utworów literackich i innych tekstów kultury,
 • zapewnianie uczniom możliwości kontaktu z książką przez udział w zajęciach, na których czytane są na głos fragmenty lektur,
 • udział w zajęciach prowadzonych w bibliotece szkolnej/pedagogicznej,
 • stworzenie uczniom warunków do nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod i technik wywodzących się z informatyki,
 • organizowanie sytuacji edukacyjnych umożliwiających eksperymentowanie i nabywanie doświadczeń oraz poznawanie polisensoryczne, stymulujące rozwój ucznia we wszystkich obszarach: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym,
 • umożliwienie nabywania doświadczeń poprzez zabawę, wykonywanie eksperymentów naukowych, eksplorację, przeprowadzanie badań, rozwiązywanie problemów w zakresie adekwatnym do możliwości i potrzeb rozwojowych na danym etapie,
 • rozwijanie kompetencji takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość,
 • rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania,
 • kształtowanie umiejętności komunikacji i współpracy w zespole.

Cele:
Po zajęciach uczeń:

 • jest zainteresowany uważnym przeczytaniem lektury Opowieści z Narnii, czyli wielka podróż: Lew, czarownica i stara szafa Clive’a Staplesa Lewisa,
 • krytycznie ocenia informacje z sieci i tradycyjnych źródeł,
 • współpracuje w grupie,
 • wykorzystuje zdobytą wiedzę w praktyce.

Potrzebne materiały dydaktyczne:

 • Słownik kultury antycznej, Słownik terminów literackich,
 • ekspozycja książek z cyklu „Opowieści z Narnii”,
 • 4 egzemplarze lektury szkolnej – C.S. Lewisa Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa – ukryte w różnych miejscach klasy,
 • smartfony lub tablety z dostępem do internetu oraz z zainstalowanym skanerem QR kodów,
 • 4 małe lusterka, po jednym na grupę.

Przebieg zajęć

Wprowadzenie

 • Rozmowa z uczniami na temat ich ulubionych książek, bohaterów literackich. Co to jest literatura fantastyczna, powieść fantasy? Wyszukiwanie w Słowniku terminów literackich haseł „fantasy”, „literatura fantastyczna”.
 • Zaproszenie uczniów do odbycia wędrówki po krainie Narnii. Sprawdzenie w dowolnym źródle, gdzie znajduje się ta kraina.
 • Uczniowie pracują w 4-6-osobowych zespołach, wykorzystują własne smartfony lub tablety z zainstalowanym skanerem QR kodów.

Zadanie 1

Za pomocą smartfonów/tabletów odczytajcie QR kod umieszczony na drzwiach szafy.

Tekst ukryty w QR kodzie: „Odszukajcie...

Dalszy ciąg dostępny jest

dla posiadaczy prenumeraty zamówionej w Wydawnictwie Sukurs.

Otrzymasz dostęp do archiwum z 4 tysiącami artykułów, drukowane numery pocztą i wiele narzędzi dla bibliotekarzy.
Po rabacie 99 zł za pół roku!

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

09/2020

...lub zamów numer Biblioteka w Szkole 09/2020

W cenie 20,00 zł

Zamów numer