Święty naszych czasów

– 100. rocznica urodzin wielkiego papieża Polaka

Święty naszych czasów
Ilustracja: Żaneta Antosik
Liczba uczestników: 1 klasa – około 25 uczniów.
Czas trwania: 2 miesiące.

Cele:

 • zapoznanie z sylwetką Jana Pawła II;
 • popularyzacja wiedzy o Janie Pawle II;
 • kształtowanie postaw młodzieży wzorowanych na Janie Pawle II;
 • budzenie postaw szacunku wobec papieża Polaka;
 • wyrabianie umiejętności głośnego czytania na forum klasy;
 • uwrażliwienie na krzywdę i potrzeby innych osób;
 • zachęcenie uczniów do działalności wolontariackiej;
 • wyrabianie umiejętności pracy w grupie.

Formy pracy:

 • praca grupowa;
 • praca zespołowa.

Metody pracy:

 • pogadanka;
 • pokaz;
 • analiza tekstu;
 • przygotowanie plakatu.

Pomoce dydaktyczne:

 • kolorowe flamastry, arkusz papieru, zdjęcia Jana Pawła II;
 • dowolna wybrana książka o Janie Pawle II, np. Dotknąć świętości. Świadectwo o Janie Pawle II Arturo Mariego i ks. Roberta Skrzypczaka;
 • komputer z dostępem do internetu oraz drukarka;
 • telewizor i odtwarzacz DVD lub komputer z projektorem i ekranem;
 • prezentacja multimedialna o Janie Pawle II;
 • filmy o Janie Pawle II;
 • fotografie lub obrazy przedstawiające papieża Polaka.

Przebieg projektu

 1. Wychowawca wraz z bibliotekarzem przedstawiają cele projektu oraz pokrótce sylwetkę Jana Pawła II. Prelekcję dobrze jest zobrazować fotografiami, obrazami lub przygotowaną prezentacją multimedialną o papieżu.

 2. Wychowawca wraz z uczniami ustalają formę zajęć (kolejność głośnego czytania książki podczas zajęć z wychowawcą). Uwaga! Nie można zmuszać do głośnego czytania uczniów, którzy mają np. opinię lub orzeczenie PPP, w której mowa o specyficznych problemach lub zaznaczono, żeby nie odpytywać uczniów przy całej klasie.

 3. Czytanie odbywa się na każdej lekcji wychowawczej lub podczas...

Dalszy ciąg dostępny jest

dla posiadaczy prenumeraty zamówionej w Wydawnictwie Sukurs.

Otrzymasz dostęp do archiwum z 4 tysiącami artykułów, drukowane numery pocztą i wiele narzędzi dla bibliotekarzy.

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

04-05-06/2020

...lub zamów numer Biblioteka w Szkole 04-05-06/2020

W cenie 60,00 zł

Zamów numer