Penumerata bez inflacji, od 50 zł. Sprawdź.

To oczywiste, że znam noblistę!

Wbrew pozorom czy oczekiwaniom znajomość nazwisk noblistów i podstawowych informacji o nich nie jest u najstarszych uczniów szkoły podstawowej oczywista. Nasz escape room pozwala przyswoić i utrwalić kilka informacji o życiu i twórczości wybitnych Polaków. Proponujemy różnorodne i mniej popularne formy zagadek, takie jak snotka czy malowany kod QR.

Temat:
To oczywiste, że znam noblistę!

Treści z podstawy programowej:

 • kształtowanie umiejętności uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej;
 • rozwijanie szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości;
 • rozwijanie umiejętności samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich selekcji, syntezy oraz wartościowania;
 • rozwijanie umiejętności efektywnego posługiwania się technologią informacyjną w poszukiwaniu, porządkowaniu i wykorzystywaniu pozyskanych informacji.

Uczeń:

 • wyszukuje w tekście potrzebne informacje;
 • rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania;
 • rozwija umiejętność krytycznego myślenia i formułowania opinii.

Cele zajęć:
Główny:

 • utrwalenie podstawowych informacji na temat polskich laureatów Literackiej Nagrody Nobla.

Szczegółowe:
Uczeń:

 • doskonali posługiwanie się technologią informacyjną;
 • rozwija umiejętność poszukiwania, wyboru i porządkowania informacji;
 • potrafi współpracować w grupie;
 • ćwiczy spostrzegawczość, cierpliwość i precyzję;
 • doskonali logiczne myślenie i wyobraźnię przestrzenną;
 • ćwiczy funkcje poznawcze: pamięć, koncentrację uwagi, analizę i syntezę wzrokową oraz koordynację ruchową.

Wiek i grupa uczestników:
kl. VII-VIII, jak również klasy szkół ponadpodstawowych; uczestników dzielimy na grupy.

Czas pracy: 45 minut.

Formy pracy: praca zespołowa.

Metody pracy:
pokój zagadek z wykorzystaniem TIK (snotka, kody QR, pismo lustrzane, kodowanie).

Pomoce dydaktyczne:

Warunki techniczne:
Escape room przeprowadzamy w bibliotece lub sali lekcyjnej. Nie trzeba ukrywać zadań, ale należy je rozmieścić tak, by umożliwić równoczesną pracę kilku zespołom.

Przebieg zajęć:

 1. Powitanie, sprawdzenie obecności, czynności organizacyjne.
 2. Krótka informacja o temacie i celu zajęć.
 3. Wprowadzenie do zabawy: wręczenie przedstawicielowi klasy koperty z listem (Załącznik nr 1).
 4. Przygotowanie telefonów i podział na drużyny.
 5. Rozwiązywanie zadań (Załączniki nr 2-5).
 6. Wyłonienie zwycięskiej drużyny, która w najkrótszym czasie odkryje i poda prawidłowe hasło.
 7. Podsumowanie i wręczenie nagrody.

Podsumowanie i wnioski

Przetestowałyśmy scenariusz w kl. VIII i na złamanie hasła wystarczyło 45 minut. W zależności od sprawności zespołu można czas wydłużyć. Przeprowadziłyśmy zajęcia również...

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Od 18 zł miesięcznie. Prenumerata
Baza ponad 5 tysięcy artykułów z 30 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

Informacje

Źródło:
Biblioteka w Szkole nr 09/2022

Typ: Scenariusze zajęć

Temat:
Nagroda Nobla

Autorzy:

Poziom: Klasy IV-VIII, Szkoła średnia

Dodaj artykuł do ulubionych, aby wrócić do niego w przyszłości.