Uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych wracają do szkół (i bibliotek)

Opublikowano wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych. Określono w nich warunki sanitarne dla prowadzenia zajęć stacjonarnych. W wytycznych znalazła się też wzmianka o bibliotekach szkolnych:

„Należy ustalić i upowszechnić zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach”.

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3

Do pobrania
Słowa kluczowe