Dostęp do portalu bez inflacji, od 60 zł. Sprawdź.

Udostępnianie i rozliczenia podręczników

Odkąd w szkołach wprowadzono tzw. darmowe podręczniki, pojawiły się też regulaminy użyczania podręczników oraz ich rozliczania. Obecnie to dyrekcja placówki decyduje, w jaki sposób rozliczać wszystkie podręczniki. Jakie wymogi należy spełnić i jak sprawnie przeprowadzić procedurę udostępniania i rozliczania tych egzemplarzy?

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW

Do ustalenia własnego regulaminu użyczania podręczników zobowiązana jest każda szkoła. Musi on zawierać treści akceptowane przez MEiN. Regulamin powinien:

  • określać zasady użyczania podręczników, zasady rozliczania uczniów za zagubienia lub zniszczenia, terminy wypożyczania i zbierania wszelkich wypożyczonych materiałów, które podlegają ewidencji; ɨ
  • wskazywać, które materiały edukacyjnenie podlegają zwrotom;
  • określać niektóre sytuacje związane z etapami edukacyjnymi i zdarzeniami, takimi jak odejście ucznia w trakcie roku szkolnego i rozliczenie się z pobranych podręczników...

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Za 60 zł do końca roku 2023. Prenumerata
Baza ponad 5 tysięcy artykułów z 32 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

Do pobrania