Uzyskaj dostęp do portalu. Zamów prenumeratę lub zaloguj się.

Uważaj, jakie składasz obietnice…

– scenariusz zajęć bibliotecznych dla młodzieży z wykorzystaniem prezentacji komputerowej

Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla młoczieży poświęconych spełnianiu marzeń.

Pytanie kluczowe: Czy w celu spełnienia marzeń można złożyć każdą obietnicę?
Cele główne:
  • kształtowanie zainteresowań czytelniczych uczniów;
  • zachęcenie uczniów do przeczytania pierwszej części Trylogii mgły Carlosa Ruiza Zafóna pt. Książę mgły;
  • doskonalenie umiejętności pracy w grupie.
Czas: 45 minut.
Formy pracy:
  • indywidualna;
  • w grupach.
Środki dydaktyczne:
  • prezentacja PowerPoint dotycząca treści powieści Carlosa Ruiza Zafóna Książę mgły;
  • arkusze papieru dla wszystkich grup;
  • kolorowe mazaki.
Metody pracy:
  • metody asymilacji wiedzy: wykład, opowiadanie, pogadanka;
  • metody aktywizujące: dyskusja, burza mózgów.

Jak zachęcić uczniów do przeczytania wybranej powieści? Sprawdzonym sposobem są zajęcia biblioteczne, których częścią jest prezentacja komputerowa przedstawiająca jej streszczenie. Warunkiem powodzenia takich zajęć jest ciekawe opowiedzenie o książce przez nauczyciela bibliotekarza lub ucznia, który zna książkę (występującego w roli eksperta). Wykorzystujemy więc technikę storytellingu. Koncepcja lekcji zakłada, że prezentacja o książce stanowi 1/3 zajęć, natomiast aktywności uczniów dotyczące problemów poruszanych w książce zajmują 2/3 czasu lekcyjnego. Publikowany poniżej scenariusz zajęć dotyczy I części...

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Od 18 zł miesięcznie. Prenumerata
Baza ponad 5 tysięcy artykułów z 30 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

10/2020

...lub zamów numer Biblioteka w Szkole 10/2020

W cenie 20,00 zł

Zamów numer