Penumerata bez inflacji, od 50 zł. Sprawdź.

Vademecum nauczyciela bibliotekarza

Obszerny poradnik obejmuje nie tylko podstawy prawne funkcjonowania biblioteki szkolnej, lecz także podejmuje problem związany z pracami organizacyjno-technicznymi i pedagogicznymi nauczyciela bibliotekarza, takimi jak odpowiedzialność materialna, gromadzenie zbiorów, ewidencja, skontrum, regulamin, a także pracy pedagogicznej.

Poniższy artykuł pochodzi z 1992 r. i jest nieaktualny. Stanowił zaczątek do książki Vademecum nauczyciela bibliotekarza, której najnowszą wersję możesz zamówić tutaj.

Wstęp

Celem niniejszego poradnika jest pomoc począt­kującym nauczycielom bibliotekarzom, zwłaszcza nie mającym przygotowania bibliotekarskiego, w zdoby­ciu podstawowych elementów wiedzy bibliotekarskiej, niezbędnych do prawidłowego prowadzenia biblioteki szkolnej.

Zakładając, że odbiorcą publikacji będzie nauczy­ciel, mniej uwagi poświęcono pracy pedagogicznej w bibliotece szkolnej; skupiono się przede wszystkim na zagadnieniach organizacyjnych...

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Od 18 zł miesięcznie. Prenumerata
Baza ponad 5 tysięcy artykułów z 32 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.