Uzyskaj dostęp do portalu. Zamów prenumeratę lub zaloguj się.

W świecie książki

Artykuł dotyczy działalności Koła Miłośników Książki przy bibliotece Szkoły Podstawowej nr 8 w Pile, szczególnie wystawy materiałów otrzymanych od bibliotek z zagranicy.

Koło Miłośników Książki przy naszej bibliotece nawiązało korespondencję z wieloma bibliotekami na całym świecie oraz z polskimi muzeami literackimi w kraju i za granicą.

Tą drogą otrzymaliśmy dużo ma­teriałów dotyczących historii, zbiorów, działalności bibliotecznej i wydawniczej tych placówek. Po opracowaniu tych informacji urządzi­liśmy wystawę o charakterze biblio- i księgoznawczym. Zatytułowaliśmy ją „W świecie książki”. Prócz materia­łów otrzymanych drogą koresponden­cji zebraliśmy na wystawie dorobek Koła Miłośników Książki i prace od­dane przez dzieci na konkursy czytel­nicze.

Wystawa mieściła się w sali o powie­rzchni ok. 120 m2. Dekorację stanowi­ły plakaty polskie i zagraniczne po­święcone książkom i bibliotekom oraz prace dzieci. Przed otwarciem wystawy rozwiesiliśmy w...

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Od 18 zł miesięcznie. Prenumerata
Baza ponad 5 tysięcy artykułów z 30 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

Informacje

Źródło:
Biblioteka w Szkole nr 02-03/1992

Typ: Wystawy

Temat:
Koła zainteresowań

Autorzy:

Poziom: Klasy I-III, Klasy IV-VIII

Dodaj artykuł do ulubionych, aby wrócić do niego w przyszłości.