Wolę wesołość, nie lubię się bać ani smucić

Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych

Dzieci potrafią przeżywać różne emocje, często są one trudne do zrozumienia i przepracowania. Scenariusz zajęć dla uczniów klas IV SP pomaga w nazwaniu stanów uczuć, objaśnieniu i wskazaniu sposobów radzenie sobie z nimi.

Scenariusz lekcji ma na celu naukę rozróżniania emocji na podstawie fragmentów komiksu Janusza Christy Szkoła latania. Wykorzystuje metody pozwalające zainteresować uczniów medium komiksu z uwzględnieniem elementów biblioterapii.

Miejsce: sala lekcyjna, biblioteka, świetlica.
Czas trwania: 1 godzina lekcyjna (45 minut).
Cel główny:
rozpoznawanie stanów emocjonalnych na podstawie opisów sytuacji.

Cele szczegółowe:
Uczeń:

 • rozpoznaje stany emocjonalne bohaterów literackich na podstawie przeczytanego tekstu (radość, duma, miłość, smutek, żal, strach);
 • opowiada, co czują ludzie przeżywający różne emocje;
 • opisuje, co czuje, przeżywając określoną emocję;
 • potrafi współpracować w grupie.
Metody pracy:
burza mózgów, mapa myśli, metoda niedokończonych zdań, metoda stacji, praca z tekstem.
Forma pracy:
zbiorowa jednolita, indywidualna jednolita.
Środki dydaktyczne:
fragmenty komiksu Janusza Christy Szkoła latania, karta ćwiczeń / pracy „Niedokończone zdania (Załącznik nr 1), napisy określające emocje.

Przebieg zajęć

 1. Prowadzący tworzy mapę myśli dotyczącą pojęcia emocje. Uczniowie wymieniają różne emocje. Nauczyciel zapisuje je na tablicy. Pyta, czy czymś się od siebie różnią. Następnie dokonuje podziału na emocje pozytywne i negatywne i podkreśla, że osoby, które odczuwają negatywne emocje, nie są złymi ludźmi.
  Prowadzący dzieli klasę na sześć grup i rozdaje fragmenty komiksu – po jednej emocji na każdą grupę:
  • s. 8 – smutek;
  • s. 9 – radość;
  • s. 20 – strach;
  • s. 25 – duma;
  • s. 30 – żal;
  • s. 37 – miłość.
  Napisy oznaczające emocje są przygotowane i rozłożone w klasie przed lekcją. Dzieci pracują w grupach, w...

Dalszy ciąg dostępny jest

dla posiadaczy prenumeraty zamówionej w Wydawnictwie Sukurs.

Otrzymasz dostęp do archiwum z 4 tysiącami artykułów, drukowane numery pocztą i wiele narzędzi dla bibliotekarzy.
Po rabacie 99 zł za pół roku!

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

Typ: Scenariusze zajęć

Temat: Biblioterapia

Autor: Paweł Jezierski

Poziom: Klasy IV-VIII

Dodaj artykuł do ulubionych, aby wrócić do niego w przyszłości.