Uzyskaj dostęp do portalu. Zamów prenumeratę lub zaloguj się.

Współpraca zabrzańskich bibliotekarzy z lokalnymi instytucjami kultury i oświaty

Nieformalny zespół samokształceniowy umożliwia nauczycielom bibliotekarzom z Zabrza uczestniczenie w warsztatach, sympozjach i spotkaniach służących wymianie informacji i dobrych praktyk

Tradycja spotkań zabrzańskich bibliotekarzy sięga lat 1995-1996. Inicjatorkami były Róża Mordyńska, która pełniła funkcję metodyka ds. bibliotek szkolnych, i Urszula Szulc, kierowniczka Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Zabrzu. Od 2000 r. inicjatywę przejęły obecna kierowniczka Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej z filią w Zabrzu Danuta Kaczmarczyk oraz pełniąca funkcję społecznej metodyczki ds. bibliotek szkolnych Aleksandra Lisowska.

O potrzebie tych spotkań świadczy frekwencja. Na spotkania przychodzi ok. 30 osób. Są to bibliotekarze ze wszystkich typów zabrzańskich szkół. Zaproszenie na...

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Od 18 zł miesięcznie. Prenumerata
Baza ponad 5 tysięcy artykułów z 30 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

01/2022

...lub zamów numer Biblioteka w Szkole 01/2022

W cenie 22,00 zł

Zamów numer