Zamów dostęp za 99 zł do końca roku!

Wyjaśnienie MEN w sprawie wynagrodzenia nauczycieli w czasie zawieszenia zajęć dydaktycznych w szkołach

Wysokość wynagrodzenia nauczycieli za okres zawieszenia zajęć będzie uzależniona od tego, czy nauczyciel pozostaje w gotowości do pracy czy też dyrektor szkoły zlecił mu wykonywanie pracy (np. zdalnej) lub zgodził się na wykonywanie takiej pracy. Stawką jest dodatek stażowy, motywacyjny, wiejski.

Opublikowano wyjaśnienia MEN na temat sytuacji nauczycieli i pracowników szkól niebędących nauczycielami w związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych (https://www.gov.pl/web/edukacja/sytuacja-nauczycieli-i-pracownikow-szkol)

W telegraficznym skrócie:

Jeżeli nauczyciel wykonuje pracę (choćby zdalnie) ma płacone normalnie, ale bez dodatku za warunki pracy i bez wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe. Pozostałe dodatki: stażowy, funkcyjny, motywacyjny, wiejski przysługują.
 
Jeżeli nauczyciel jest w gotowości do pracy (art. 81 k.p.), czyli nie świadczy pracy otrzymuje tylko wynagrodzenie zasadnicze. MEN dodatkowo podpowiada, że łącznie z dodatkiem funkcyjnym. Czyli dodatki: stażowy, motywacyjny, wiejski, za warunki pracy nie przysługują, również nie przysługuje wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe.
 
Trudno się z tym zgodzić, bo praca nauczyciela to nie tylko realizowanie pensum, ale inne czynności, które wykonuje w domu, a skoro wykonuje pracę, np. przygotowując się do zajęć po okresie zawieszenia, to powinien mieć płacone normalnie.
 
W praktyce to dyrektor będzie decydował jak interpretować przepisy w konkretnej jednostce.

Wniosek:

Jeśli nauczyciel bibliotekarz (wychowawca świetlicy) chce otrzymywać za czas zawieszenia zajęć w szkołach wynagrodzenie uwzględniające dodatek motywacyjny, stażowy i wiejski powinien mieć zlecone przez dyrektora wykonywanie pracy. Jeśli dyrektor szkoły nie zlecił nauczycielowi wykonywania pracy, można wyjść z własną inicjatywą i uzyskać jego zgodę. Praca może być zdalna. Istnieje też możliwość zlecenia pracy w szkole (w przypadku biblioteki np. porządkowanie księgozbioru).