Dostęp do portalu bez inflacji, od 93 zł. Sprawdź.

Wzory wniosków do Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na 2023 rok

Dla różnych placówek

Wzory wniosków do Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na 2023 rok.

  1. Wniosek dyrektora szkoły/biblioteki pedagogicznej
  2. Wniosek dyrektora placówki wychowania przedszkolnego
  3. Wniosek organu prowadzącego
  4. Wniosek dla dyrektora szkoły – instrukcja i komentarz

Pliki znajdują się niżej (pod białym polem).

Tutaj znajdują się inne przydatne w realizacji NPRC pliki do pobrania.

Tutaj znajduje się cały dział z materiałami przydatnymi w realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Do pobrania