Z wizytą w teatrze

– scenariusz zajęć edukacyjnych z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru

Jak się zachowywać podczas oglądania spektaklów teatralnych? Czym się różni teatr cieni od teatru ulicznego? Scenariusz wprowadza uczniów w świat aktorskich spektakli oraz teatralnego bon tonu. Można go wykorzystać z okazji marcowego Międzynarodowego Dnia Teatru lub jako lekcję poprzedzającą wyjście z grupą na przedstawienie teatralne.

Tytuł zajęć: Z wizytą w teatrze.
Cele:
Uczeń:
 • zna zasady zachowania się w teatrze;
 • zna i potrafi scharakteryzować różne rodzaje teatrów;
 • wie, jak wyglądał aktor w starożytnym teatrze greckim;
 • zna i potrafi objaśnić następujące pojęcia: premiera, Dionizos, koturny, katharsis, teatrzyk kamishibai;
 • zna i umie zaśpiewać piosenkę Marka Majewskiego Magiczne miejsce.
Wiek i grupa uczestników: uczniowie edukacji wczesnoszkolnej (7-10 lat).
Miejsce: sala lekcyjna, świetlica lub biblioteka.
Metody pracy:
 • praca z tekstem;
 • dyskusja;
 • aktywizująca z kartami pracy.
Formy pracy:
 • indywidualna;
 • grupowa;
 • zbiorowa.
Środki dydaktyczne:
 • teatrzyk kamishibai;
 • tekst literacki Wizyta w teatrze, czyli kilka słów o kulturze (Załącznik nr 1);
 • ćwiczenie na czytanie ze zrozumieniem (Załącznik nr 2);
 • płyta z piosenką Marka Majewskiego Magiczne miejsce;
 • plansze z nazwami rodzajów teatru (teatr cieni, teatr uliczny, teatr lalek, teatr grecki, opera, balet);
 • plansze z definicjami ww. teatrów;
 • plansze przedstawiające ww. teatry.
Czas trwania: 90 minut.
Materiały: kredki, flamastry, farby, pędzel, kubek na wodę.

Przebieg zajęć

CZĘŚĆ I – TEATR… MAGICZNE MIEJSCE

 1. Nauczyciel prezentuje uczniom teatrzyk kamishibai, który ma być punktem wyjścia do dzisiejszej dyskusji.

  Za pomocą teatrzyku prowadzący przedstawia wybraną przez siebie bajkę. Następnie zadaje uczniom pytanie: „Jak myślicie, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać?”. Uczniowie odpowiadają.

  Prowadzący zadaje następujące pytania: „Czym jest teatr?”, „Po co ludzie chodzą na przedstawienia teatralne?”, „Jakie są rodzaje teatrów?”. Burza mózgów: uczniowie na podstawie własnego doświadczenia odpowiadają na pytania prowadzącego.

  Prowadzący przypina na tablicy następujące hasła:...

Dalszy ciąg dostępny jest

dla posiadaczy prenumeraty zamówionej w Wydawnictwie Sukurs.

Otrzymasz dostęp do archiwum z 4 tysiącami artykułów, drukowane numery pocztą i wiele narzędzi dla bibliotekarzy.
Po rabacie 99 zł za pół roku!

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

02/2021

...lub zamów numer Biblioteka w Szkole 02/2021

W cenie 21,00 zł

Zamów numer