Zmiany w budżecie NPRCz na 2020 r.

O 13,5 mln zł zmniejszono budżet Priorytetu 3 NPRCz na 2020 r. Pieniądze te zostaną przeznaczone na zwiększenie oferty dostępnych online zasobów bibliotecznych (także dla wyższych uczelni). Wykonawcą nowego zadania została Biblioteka Narodowa.

Uchwałą Rady Ministrów w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa utworzono Priorytet 4 – Udostępnienie publikacji w formach cyfrowych. Jego budżet to 13,5 mln zł. Priorytet 4 będzie sfinansowany z „oszczędności wygenerowanych” z Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, czyli z pieniędzy przeznaczonych na zakup książek dla bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Po prostu budżet Priorytetu 3 na r. 2020 zmniejszono o 13,5 mln zł (z 30 mln do 16,5 mln).

Głównym, deklarowanym, celem utworzenia Priorytetu 4 jest zapewnienie dostępu online do publikacji niezbędnych w ramach procesu kształcenia...

Dalszy ciąg dostępny jest

dla posiadaczy prenumeraty zamówionej w Wydawnictwie Sukurs.

Otrzymasz dostęp do archiwum z 4 tysiącami artykułów, drukowane numery pocztą i wiele narzędzi dla bibliotekarzy.

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

10/2020

...lub zamów numer Biblioteka w Szkole 10/2020

W cenie 20,00 zł

Zamów numer