Dostęp do portalu bez inflacji, od 60 zł. Sprawdź.

Co w numerze?

Awans zawodowy nauczycieli bibliotekarzy według nowych zasad

Odnawianie zbiorów bibliotek szkolnych

Zamykanie papierowych ksiąg inwentarzowych

Biblioteki szkolne w działaniu

Biblioteczna lista przebojowych działań
36-37
Biblioteki szkolne w działaniu

Biblioteczna lista przebojowych działań

Przegląd inicjatyw bibliotek szkolnych.
Agnieszka Goliasz