Prenumeraty zamówione u kolporterów niestety nie obejmują kodu dostępu do portalu Biblioteka.pl. Dostęp jest dołączany jedynie do prenumeraty zamówionej bezpośrednio u wydawcy (czyli tutaj).

Jeżeli Twoja szkoła prenumeruje u kolportera, ale od najbliższej prenumeraty zamierzacie przejść na prenumeratę bezpośrednią, skontaktuj się z nami, by otrzymać dostęp już teraz.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że wybór prenumeraty u kolportera, a nie bezpośrednio w wydawnictwie, bardzo często nie zależy od nauczyciela bibliotekarza. Dlatego informujemy o tym wszelkimi możliwymi kanałami od września 2019 r., a w czasie pracy zdalnej, by zapewnić wsparcie czytelnikom, rozszerzyliśmy dostęp dla wszystkich.

Wymagane
Wymagane
Przekroczono dozwoloną liczbę znaków ({{$v.firstname.$params.maxLength.max}})
Wymagane
Przekroczono dozwoloną liczbę znaków ({{$v.firstname.$params.maxLength.max}})
Wymagane
Niepoprawny adres e-mail
Wymagane
Przekroczono dozwoloną liczbę znaków ({{$v.schoolname.$params.maxLength.max}})
Wymagane
Niepoprawny adres e-mail
Wymagane
Przekroczono dozwoloną liczbę znaków ({{$v.firstname.$params.maxLength.max}})
Wymagane
Przekroczono dozwoloną liczbę znaków ({{$v.zipcode.$params.maxLength.max}})
Wymagane
Przekroczono dozwoloną liczbę znaków ({{$v.city.$params.maxLength.max}})
Przekroczono dozwolony rozmiar pliku (10 MB)
Załącznik jest wymagany, jeżeli nie posiadasz faktury zaznacz poniższą opcję
Wymagane
Przekroczono dozwoloną liczbę znaków ({{$v.firstname.$params.maxLength.max}})
Wymagane
Przekroczono dozwoloną liczbę znaków ({{$v.firstname.$params.maxLength.max}})
Wymagane
Przekroczono dozwoloną liczbę znaków ({{$v.firstname.$params.maxLength.max}})