Zamów dostęp za 99 zł do końca roku!

Awans zawodowy w dobie epidemii

Awans zawodowy w dobie epidemii
Diloka107 - Freepik.com
i
Stan prawny na grudzień 2020. Artykuł może być w części lub w całości nieaktualny.

Czy w warunkach ogłoszonego stanu epidemii przepisy dotyczące przystępowania do postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego nadal obowiązują?

Mimo ogłoszonego stanu epidemii nie zmieniły się przepisy dotyczące przystępowania do postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego. Nadal zastosowanie ma rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz odpowiednie przepisy Karty Nauczyciela. Jednakże rozmowa lub egzamin, o których mowa w art. 9b ust. 1 Karty Nauczyciela, mogą być przeprowadzone w formie wideokonferencji przy wykorzystaniu narzędzi teleinformatycznych umożliwiających przesyłanie dźwięku i obrazu w czasie rzeczywistym (art. 96a ustawy z 16 kwietnia 2020 r....

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Za 99 zł do końca roku 2024. Prenumerata
Baza ponad 5 tysięcy artykułów z 32 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne
Biblioteka w Szkole

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.