Awans zawodowy w dobie epidemii

Czy w warunkach ogłoszonego stanu epidemii przepisy dotyczące przystępowania do postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego nadal obowiązują?

Mimo ogłoszonego stanu epidemii nie zmieniły się przepisy dotyczące przystępowania do postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego. Nadal zastosowanie ma rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz odpowiednie przepisy Karty Nauczyciela. Jednakże rozmowa lub egzamin, o których mowa w art. 9b ust. 1 Karty Nauczyciela, mogą być przeprowadzone w formie wideokonferencji przy wykorzystaniu narzędzi teleinformatycznych umożliwiających przesyłanie dźwięku i obrazu w czasie rzeczywistym (art. 96a ustawy z 16 kwietnia 2020 r....

Dalszy ciąg dostępny jest

dla posiadaczy prenumeraty zamówionej w Wydawnictwie Sukurs.

Otrzymasz dostęp do archiwum z 4 tysiącami artykułów, drukowane numery pocztą i wiele narzędzi dla bibliotekarzy.
Po rabacie 99 zł za pół roku!

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

12/2020

...lub zamów numer Biblioteka w Szkole 12/2020

W cenie 20,00 zł

Zamów numer