Uzyskaj dostęp do portalu. Zamów prenumeratę lub zaloguj się.

Bezpłatne zastępstwa w bibliotece

– jak walczyć z nierównym traktowaniem?

Jeśli dyrektor powierza doraźne zastępstwo nauczycielowi bibliotekarzowi, powinien wypłacać za nie wynagrodzenie. Niestety niektórzy dyrektorzy mają na to sposób: nie nazywają takich zajęć doraźnymi zastępstwami, tylko lekcjami bibliotecznymi czy czytelniczymi. Jak sobie radzić z takim traktowaniem?

Dyrektor nie ma dowolności w dysponowaniu czasem pracy nauczyciela

Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień (art. 42 ust. 1 Karty Nauczyciela). Karta Nauczyciela nie zawiera definicji czasu pracy, dlatego wyjaśnienie tego pojęcia powinno następować na podstawie przepisów powszechnego prawa pracy, czyli Kodeksu pracy.
Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy (czyli w szkole) lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy (art. 128 § 1 Kodeksu pracy). Pozostawanie w dyspozycji pracodawcy nie...

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Od 20 zł miesięcznie. Prenumerata
Baza ponad 5 tysięcy artykułów z 30 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

Informacje

Źródło:
Biblioteka w Szkole nr 02/2019

Typ: Prawo

Temat:
Zastępstwa

Stan prawny: luty 2019

Polecamy plakaty
Dodaj artykuł do ulubionych, aby wrócić do niego w przyszłości.