Zamów dostęp za 99 zł do końca roku!

Urlop opiekuńczy, zwolnienie z powodu siły wyższej

Urlop opiekuńczy, zwolnienie z powodu siły wyższej
Zdjęcie: master1305, Freepik

Nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, przysługuje prawo do urlopu opiekuńczego oraz zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej na zasadach określonych w przepisach ustawy Karta Nauczyciela.

Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zmiany zarówno do Kodeksu pracy, jak i nauczycielskiej pragmatyki zawodowej, które mają na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dwóch dyrektyw unijnych – w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy (tzw. dyrektywa rodzicielska nr 2019/1152) oraz równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (work-life balance – dyrektywa nr 2019/1158). Ustawodawca wydłużył chociażby urlop rodzicielski, ale i wprowadził nowe uprawnienia, którymi są urlop opiekuńczy oraz...

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Za 99 zł do końca roku 2024. Prenumerata
Baza ponad 5 tysięcy artykułów z 32 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne
Biblioteka w Szkole

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

10/2023

...lub zamów numer Biblioteka w Szkole 10/2023

W cenie 24,00 zł

Zamów numer