Zasady obliczania tzw. pensum łączonego

Obliczanie tzw. pensum łączonego wzbudza wiele wątpliwości. Przedstawiamy aktualne zasady, dodatkowo zobrazowane konkretnym przykładem: nauczyciel zatrudniony w roku szkolnym 2018/2019 na pełny etat w bibliotece szkolnej (30/30) otrzymał też 4 godziny zajęć rewalidacyjnych. W roku szkolnym 2019/2020 otrzymał 30/30 godz. w bibliotece oraz 2 godziny zajęć wyrównawczych z języka polskiego i 2 godziny zajęć rewalidacyjnych.

Godziny rewalidacji realizowane przez bibliotekarza powinny być liczone z pensum określonego dla nauczyciela specjalisty.

Zgodnie z art. 42 ust. 3 lp. 10 Karty Nauczyciela wymiar pensum nauczyciela bibliotekarza wynosi 30 godzin. Natomiast zajęcia rewalidacyjne realizuje nauczyciel z kwalifikacjami nauczyciela specjalisty (§ 4 ust. 1 pkt 1 w zw. z § 3 ust. 1 pkt 1 oraz § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 1.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli – Dz.U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.). Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b KN organ prowadzący...

Dalszy ciąg dostępny jest

dla posiadaczy prenumeraty zamówionej w Wydawnictwie Sukurs.

Otrzymasz dostęp do archiwum z 4 tysiącami artykułów, drukowane numery pocztą i wiele narzędzi dla bibliotekarzy.

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

07-08/2020

...lub zamów numer Biblioteka w Szkole 07-08/2020

W cenie 40,00 zł

Zamów numer

Typ: Prawo

Temat: Etat, pensum

Autor: Dariusz Skrzyński

Stan prawny: lipiec 2020

Dodaj artykuł do ulubionych, aby wrócić do niego w przyszłości.