Dostęp do portalu bez inflacji, od 60 zł. Sprawdź.

Zmiany w awansie zawodowym nauczycieli od września 2022 r.

Co się zmieniło? Jakie są nowe procedury? Co z rozpoczętymi wcześniej awansami?

Zmiany w awansie zawodowym nauczycieli od września 2022 r. Co się zmieniło? Jakie są nowe procedury? Co z rozpoczętymi wcześniej awansami?
Zdjęcie: Shutterstock

23 czerwca 2022 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Ustawa całkowicie modyfikuje obecne zasady awansu zawodowego, a celem przeprowadzenia tej nowelizacji jest (według uzasadnienia do projektu ustawy) uproszczenie i odbiurokratyzowanie systemu awansu zawodowego nauczycieli. Zmiany mają też zapewnić wzrost wynagrodzenia tych nauczycieli, którzy nie uzyskali jeszcze stopnia nauczyciela mianowanego, czyli w pierwszych latach pracy w zawodzie.

Zmniejszenie liczby stopni awansu zawodowego

Ustawa likwiduje stopień nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego. Pozostawia jedynie stopnie:

  1. nauczyciela mianowanego – którego uzyskanie będzie poprzedzone okresem przygotowania do zawodu nauczyciela;
  2. nauczyciela dyplomowanego.

Na początku okres przygotowania do zawodu

Przy zatrudnieniu po raz pierwszy w szkole, przedszkolu lub placówce nauczyciel nie będzie zatem uzyskiwał żadnego stopnia awansu zawodowego, lecz odbędzie okres przygotowania do zawodu nauczyciela. Nową regulacją Karty będzie tu art. 9ca. Zgodnie z tym przepisem nauczyciel rozpoczynający...

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Za 60 zł do końca roku 2023. Prenumerata
Baza ponad 5 tysięcy artykułów z 32 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.