Uzyskaj dostęp do portalu. Zamów prenumeratę lub zaloguj się.

Hans Christian Andersen. Storyteller wszech czasów

– scenariusz zajęć

Hans Christian Andersen. Storyteller wszech czasów – scenariusz zajęć
Zdjęcie: Wikipedia

Baśnie i bajki to dzieła literackie, które kojarzą się raczej z młodszymi grupami odbiorców. Z powodzeniem mogą jednak stanowić podstawę do zajęć dla młodzieży. Zwłaszcza gdy prezentowane za ich pomocą treści przyczynią się do rozwoju ich umiejętności – np. gdy połączymy napisane dawno temu baśnie z modnym obecnie storytellingiem.

Cele zajęć:

 • pokazanie, że baśnie, które w potocznym rozumieniu kierowane są do dzieci, mogą się przyczynić do rozwoju umiejętności przemawiania, a zwłaszcza tworzenia opowieści przyciągających uwagę słuchaczy, co stanowi jedną z najważniejszych kompetencji w społeczeństwie wiedzy;
 • pokazanie twórczości H.C. Andersena;
 • pokazanie drugiego, a niekiedy trzeciego dna baśni;
 • pokazanie, że baśnie to nie tylko teksty dla dzieci, ale że także młodzież i dorośli mogą z nich korzystać i czerpać wartościowe treści;
 • przedstawienie storytellingu i obszarów, w których może być stosowany;
 • przedstawienie podstawowych zasad tworzenia dobrych opowieści;
 • wskazanie elementów (konkretnych fragmentów) baśni, które mają decydujący wpływ na to, że chcemy ją dalej czytać;
 • nauczenie uczestników zajęć tworzenia historii;
 • wskazanie na emocje, budowanie napięcia w baśniach oraz storytellingu;
 • nauczenie uczestników świadomego zastosowania środków artystycznych, metafory, personifikacji, epitetów w tworzeniu opowieści.

Grupa docelowa:
15 osób, kl. VI-VIII szkoły podstawowej.

Czas pracy:
120 minut (cykl 4 x 45 minut – więcej w szczegółowym planie cyklu zajęć).

Materiały dodatkowe:

 • teksty wybranych baśni – najlepiej skserowane materiały, po których uczniowie będą mogli pisać, rysować, robić oznaczenia;
 • fragmenty tekstów poświęcone storytellingowi prezentujące podstawowe informacje o nim i zasady tworzenia dobrych opowieści;
 • słowniki motywów, terminów i pojęć literackich;
 • rekwizyty dobrane do treści poszczególnych baśni podkreślające wybrane fragmenty;
 • materiały plastyczne: kredki, pisaki, markery, bloki, brystole;
 • prezentacja z podstawowymi pojęciami.

Metody i formy pracy:

 • prelekcja dotycząca podstawowych pojęć (baśń, bohater, storytelling);
 • praca indywidualna – tworzenie własnej historii na dowolny temat;
 • praca z tekstem – czytanie baśni, poszukiwanie motywów, poszukiwanie środków stylistycznych i kluczowych momentów w baśniach;
 • praca z książką – poszukiwanie terminów i motywów literackich oraz cech charakterystycznych dobrej historii.

Warunki techniczne:
komputer, rzutnik multimedialny.

Oferta zajęć proponowana młodzieży musi pozwolić młodym ludziom na zdobycie nowych umiejętności przydatnych w przyszłości.

Wystąpienia publiczne, efektywne przekazywanie informacji, wzbudzanie zainteresowania i inspirowanie odbiorców z pewnością staną się umiejętnościami cenionymi w najbliższych latach. Zawsze będą potrzebni ludzie, którzy w ciekawy sposób przekażą światu informacje o nowych odkryciach. Już teraz moment wprowadzenia do sprzedaży nowych produktów bardzo często jest wielkim wydarzeniem medialnym. Wystarczy przypomnieć sobie Steve’a Jobsa i jego wystąpienia prezentujące iPhone’a czy iPoda.

W...

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Od 18 zł miesięcznie. Prenumerata
Baza ponad 5 tysięcy artykułów z 30 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

05/2022

...lub zamów numer Biblioteka w Szkole 05/2022

W cenie 22,00 zł

Zamów numer