Jak zamienić bibliotekę w wioskę indiańską?

Scenariusz zajęć do przeprowadzenia z uczniami klas I-III, dzięki któremu dzieci poznają inną kulturę, rozbudzą swoją kreatywność i nauczą się akceptacji. Przy okazji biblioteka może zyskać nowe oblicze – otwartości na inne kultury.

Dynamiczne zajęcia prezentujące fakty i ciekawostki o kulturze i wierzeniach Indian z elementami oceniania kształtującego. Dzięki zaangażowaniu uczniów biblioteka może zamienić się w wioskę indiańską. Zajęcia można wykorzystać podczas dni otwartych szkoły lub na lekcji otwartej dla rodziców.

Tytuł zajęć: Opowieści indiańskie, czyli jak zamienić bibliotekę w wioskę indiańską?

Treści z podstawy programowej:

Edukacja polonistyczna:

 • uczeń z uwagą słucha lektur i innych tekstów czytanych przez nauczyciela, uczniów i inne osoby.

Edukacja społeczna:

 • uczeń szanuje zwyczaje i tradycje różnych grup społecznych i narodów, przedstawia i porównuje zwyczaje ludzi, np. dotyczące świąt w różnych regionach Polski, a także w różnych krajach.

Edukacja muzyczna:

 • uczeń w skupieniu słucha krótkich utworów muzycznych.

Cele zajęć:

 • popularyzacja wiedzy o kulturze i wierzeniach Indian;
 • rozwijanie postawy szacunku i akceptacji innych kultur i tradycji;
 • rozwijanie wrażliwości uczniów na słowo i muzykę;
 • wyzwalanie kreatywności i swobodnej ekspresji artystycznej.

Cele sformułowane w języku ucznia:

 • poznam zwyczaje Indian i posłucham ich muzyki;
 • będę wiedzieć, jak Indianie żyli dawniej, a jak żyją dziś;
 • dowiem się, jak naprawdę potoczyły się losy Pocahontas.

Wiek i grupa uczestników:

 • 7-9 lat;
 • 20-25 osób.
Czas pracy: 45 minut.

Formy pracy:

 • indywidualna;
 • grupowa.

Metody pracy:

 • podające (głośne czytanie, słuchanie muzyki);
 • praktyczne, aktywizujące (udział w dyskusji i w kalamburach).

Materiały dodatkowe:

 • tablica korkowa z wystawą ciekawostek o Indianach i polecanych książek;
 • indiańskie tipi.

Warunki techniczne:

 • sala lekcyjna lub biblioteka (pod warunkiem, że jest miejsce na zajęcia ruchowe);
 • komputer z głośnikami lub magnetofon z CD.

Podczas zajęć uczniowie wysłuchają faktów i ciekawostek o kulturze Indian przedstawionych na dużej tablicy korkowej. Indiański klimat stworzy również nastrojowa muzyka (utwór El Condor Pasa) i indiańskie tipi. Krótkie opowiadania Sylwestra Przybyły przeniosą dzieci w świat legend i wierzeń indiańskich, a kalambury polegające na odgadywaniu imion indiańskich zaktywizują uczniów i włączą do zabawy ruchowej.

Przebieg zajęć

 • Przywitanie uczniów, przedstawienie tematu zajęć.
 • Przedstawienie najważniejszych faktów z życia Indian oraz ciekawostek na temat ich kultury i wierzeń. Stworzenie indiańskiego klimatu za pomocą...

Dalszy ciąg dostępny jest

dla posiadaczy rocznej prenumeraty zamówionej w Wydawnictwie Sukurs.

Otrzymasz dostęp do archiwum z 4 tysiącami artykułów, drukowane numery pocztą i wiele narzędzi dla bibliotekarzy.

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

03/2020

...lub zamów papierowy numer 03/2020 Biblioteki w Szkole

W cenie 20,00 zł

Zamów numer
Komentarze
{{firstLetter(guest_name)}}
{{firstLetter(comment.user.username)}}
{{firstLetter(comment.guest)}}
{{comment.guest}} {{comment.user.username}} {{ comment.created_words }}