Uzyskaj dostęp do portalu. Zamów prenumeratę lub zaloguj się.

Komiksowa mapa myśli

Jak stworzyć komiks za pomocą mapy myśli? Scenariusz do przeprowadzenia w szkole podstawowej, dzięki któremu uczniowie poznają komiks oraz wykażą się kreatywnością.

Obrazy i słowa połączone w jedno pomagają rozwijać wyobraźnię. Świadomy miejsca komiksu w literaturze uczeń rozwija swoją kreatywność zarówno w piśmie, rysunku, jak i mowie.

Tytuł zajęć: Poznajemy komiks z mapą myśli.

Cele zajęć:

Uczeń:

 • potrafi nazwać elementy komiksu i określić, co mu się w nim podoba: grafika, scenariusz, postacie itp.;
 • doskonali metodę kreatywnych skojarzeń;
 • rozwija umiejętności plastyczne;
 • konkretyzuje swoje myśli za pomocą pisma;
 • wie, że komiks to medium hybrydowe, międzygatunkowe, a podstawowym łącznikiem między jego elementami jest wyobraźnia.
Czas pracy: ok. 20 minut.

Formy pracy:

 • prelekcja / wykład,
 • metoda aktywizująca: burza mózgów.

Metody pracy:

 • wprowadzenie do komiksu (nieobowiązkowe);
 • wypełnianie / rysowanie mapy myśli;
 • ewaluacja – omówienie podstawowych elementów komiksu, przykładowych lektur i zastosowań medium;
 • uczeń sam opowiada o wypełnionej mapie myśli (nieobowiązkowo).
Materiały dodatkowe: wskazana krótka prelekcja na temat komiksu.

Warunki techniczne:

 • kserokopie mapy myśli;
 • klasa ze stolikami;
 • narzędzia do pisania i / lub rysowania.

Zaprezentowana mapa myśli, podobnie jak sam komiks, łączy obrazy i słowa. Dzięki temu czytelnik sam może dopowiedzieć resztę. Mapa myśli służy do przedstawienia skojarzeń dotyczących komiksu w przyjaznej dla młodszego czytelnika formie, a jednocześnie jest pomocą dla prowadzącego zajęcia. Po jej narysowaniu można ukierunkować zajęcia także pod kątem doboru odpowiednich pozycji i zachęcenia do własnych poszukiwań. Mapa myśli może być narzędziem wstępnym do omówienia lektur szkolnych, np. Szkoły latania Janusza Christy, a także innych pozycji nieobowiązkowych wybranych przez prowadzącego zajęcia.

Przebieg spotkania

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Od 18 zł miesięcznie. Prenumerata
Baza ponad 5 tysięcy artykułów z 30 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

03/2020

...lub zamów numer Biblioteka w Szkole 03/2020

W cenie 20,00 zł

Zamów numer