Zamów dostęp za 99 zł do końca roku szkolnego!

Konkurs frazeologiczny w szkole podstawowej

– sposób na wzbogacenie zasobu słownictwa

W dobie postępującego zaniku czytelnictwa, a co za tym idzie zubożenia słownictwa uczniów szukamy sposobów, aby temu zaradzić. Jednym z nich może być zorganizowanie konkursu frazeologicznego. A skoro dla chcącego nic trudnego, to jesteśmy o krok od sukcesu. Ogromną satysfakcję może dać to, że nasi wychowankowie zaczną poprawnie posługiwać się frazeologizmami, tak „aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa”.

Regulamin, czyli dokąd zmierzasz, uczniu?

Na ok. 2 miesiące przed datą przeprowadzania konkursu zapoznajemy uczniów z regulaminem. Warto go zamieścić na stronie internetowej szkoły wraz za ogłoszeniem o konkursie.

 1. Uczestnicy konkursu: uczniowie kl. VI-VIII …

 2. Forma konkursu: test.

 3. Czas trwania: 45 minut.

 4. Termin i miejsce: …

 5. Cele konkursu:
  • wzbogacenie zasobu słownictwa uczniów;
  • podnoszenie sprawności językowej;
  • rozwijanie zainteresowania językiem ojczystym.

 6. Wymagania:
  • stosowanie związków frazeologicznych i rozumienie ich znaczenia (w szczególności pochodzących z mitologii, Biblii, zawierających...

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Za 99 zł do końca roku szkolnego. Prenumerata
Baza ponad 5 tysięcy artykułów z 32 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.