Zamów prenumeratę lub dostęp na 2024 rok, a dostęp uzyskasz już teraz.

NPRC – Czy trzeba mieć specjalny stempel?

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w § 11 mówi jednoznacznie, że „placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne, które otrzymały wsparcie finansowe, podają do publicznej wiadomości na swoich stronach internetowych informacje o udzielonym im wsparciu finansowym”.

Zatem jedynym formalnym, zapisanym w rozporządzeniu wymogiem, który trzeba spełnić, jest umieszczenie na stronie internetowej szkoły informacji o otrzymaniu przez daną placówkę dotacji z NPRC. Nie jest określone, jak taka informacja powinna wyglądać, ale pewnie wypadałoby, żeby zawierała co najmniej nazwę programu (i może jego logo) oraz kwotę dotacji. Można też się pochwalić, na jakie cele dotacja zostanie przeznaczona.

W przepisach ogólnych na temat Priorytetu 3 NPRC 2021--2025 nie ma żadnej wzmianki o konieczności stemplowania zakupionych książek okolicznościową pieczęcią. Jednak takie rekomendacje lub...

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Za 60 zł do końca roku 2023. Prenumerata
Baza ponad 5 tysięcy artykułów z 32 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

05/2022

...lub zamów numer Biblioteka w Szkole 05/2022

W cenie 22,00 zł

Zamów numer
Do pobrania