Zamów dostęp za 120 zł do końca roku!

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2022

– kiedy będą pieniądze?

Szkoły, biblioteki pedagogiczne i przedszkola, które złożyły wnioski o dofinansowanie w ramach Priorytetu 3 NPRC, oczekują na dofinansowanie.

Jaka jest procedura?

  • W ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2022 r. zespoły powołane przez wojewodów i właściwych ministrów (dotyczy to np. szkół artystycznych, rolniczych) muszą dokonać oceny wniosków. Ustawa budżetowa została podpisana przez prezydenta 1 lutego 2022 r., zatem zespoły oceniające prace powinny zakończyć prace 1 marca.
  • Po otrzymaniu sprawozdań ww. zespołów wojewoda przyznaje środki organom prowadzącym. Bierze pod uwagę środki budżetu państwa, które otrzymał na realizację Priorytetu 3 NPRC, przy czym 30% przyznanej kwoty przeznacza dla przedszkoli, a 70% na szkoły i...

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Za 120 zł do końca roku 2024. Prenumerata
Baza ponad 5 tysięcy artykułów z 32 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

03/2022

...lub zamów numer Biblioteka w Szkole 03/2022

W cenie 22,00 zł

Zamów numer