Zamów dostęp za 99 zł do końca roku szkolnego!

Stop agresji

– scenariusz zajęć edukacyjnych z elementami biblioterapii

Stop agresji – scenariusz zajęć edukacyjnych z elementami biblioterapii
Ilustracja: Freepik

Grupa uczestników: ok. 16 osób.

Miejsce spotkania: klasa, biblioteka szkolna.

Cele:
Uczeń:

 • rozumie pojęcia: agresja słowna, fizyczna, psychiczna;
 • zna alternatywne sposoby zachowań w sytuacjach wyzwalających agresję;
 • poznaje sposoby radzenia sobie z własną i cudzą agresją;
 • odczuwa empatię względem innych osób;
 • potrafi panować nad swoimi emocjami;
 • wie, że trzeba reagować na akty agresji w swoim otoczeniu;
 • staje się odpowiedzialny za swoje czyny;
 • ma poczucie własnej wartości.

Formy pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa.

Metody pracy:

 • praca z tekstem,
 • pogadanka, dyskusja,
 • burza mózgów.

Pomoce dydaktyczne:
wiersze: Oskara Wizarda Agresja, Wisławy Szymborskiej Nienawiść, Przypowieść indiańska o dwóch wilkach, tablica, duże arkusze papieru, kartki, kolorowe mazaki, długopisy.

Przebieg zajęć:

 1. Prowadzący wita uczniów zebranych na zajęciach. Przedstawia temat oraz cele zorganizowanych dla nich warsztatów.

 2. Prowadzący czyta młodzieży wiersz Oskara Wizarda Agresja. Uczestnicy spotkania omawiają przesłanie zawarte przez autora w utworze. Odpowiadają na pytania: Czego powinniśmy się bać? Jak zapobiec skutkom agresji?

 3. Metodą burzy mózgów uczniowie wraz z bibliotekarzem definiują pojęcie „agresja” i podają różne przykłady zachowań agresywnych, które następnie próbują sklasyfikować i podzielić na: agresję słowną, agresję fizyczną, agresję psychiczną.

 4. Młodzież zastanawia się nad przyczynami...

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Za 99 zł do końca roku szkolnego. Prenumerata
Baza ponad 5 tysięcy artykułów z 32 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

Informacje

Źródło:
Biblioteka w Szkole nr 09/2022

Typ: Scenariusze zajęć

Temat:
Agresja

Poziom: Klasy IV-VIII, Szkoła średnia

Dodaj artykuł do ulubionych, aby wrócić do niego w przyszłości.