Zamów dostęp za 120 zł do końca roku!

Tajne hasła ukryte w kodach QR

– scenariusz gry bibliotecznej

Tajne hasła ukryte w kodach QR – scenariusz gry bibliotecznej

Uczniowie odczytują kody QR i wypełniają karty pracy.

Biblioteka szkolna, aby zyskać zainteresowanie uczniów, musi korzystać z nowoczesnych form i metod komunikowania się z potencjalnym czytelnikiem. Jedną z nich jest gra biblioteczna, dzięki której można w sposób rozrywkowy przekazać uczniom wiedzę. Gra integruje grupę i aktywizuje do działania, łącząc elementy zabawy, nauki i rywalizacji.

Biblioteka szkolna, aby zyskać zainteresowanie uczniów, musi korzystać z nowoczesnych form i metod komunikowania się z potencjalnym czytelnikiem. Jedną z nich jest gra biblioteczna, dzięki której można w sposób rozrywkowy przekazać uczniom wiedzę. Gra integruje grupę i aktywizuje do działania, łącząc elementy zabawy, nauki i rywalizacji.

Główny cel lekcji:

wykorzystanie umiejętności informatycznych, matematycznych, polonistycznych oraz logicznego myślenia w celu odkrycia kodu, który umożliwi otworzenie skrzyni ze skarbem.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

-    posługuje się szyframi, alfabetem Morse’a;

-    wie, co to są kody QR i do czego służą;

-    korzysta z aplikacji do odczytywania kodów QR;

-    kreatywnie wykorzystuje funkcjonalność smartfona;

-    posługuje się katalogiem online biblioteki szkolnej;

-    pracuje w grupie.

Środki dydaktyczne:

-    karty pracy Ćwiczenia z kodowania;

-    karta pracy Odszyfruj wiadomość;

-    kartki z instrukcjami do zadań;

-    kolorowe kartki formatu A3;

-    pisaki, długopisy;

-    orzechy włoskie;

-    karteczki samoprzylepne.

Zastosowanie narzędzi ICT do realizacji zajęć:

-    komputer z projektorem;

-    komputery z katalogiem bibliotecznym;

-    telefony uczniów, na których zainstalowana jest aplikacja do odczytu kodów QR.

Metody pracy:

-    metody praktyczne: rozwiązywanie kart pracy z kodowania i szyfrowania, wykorzystanie telefonów do odczytywania kodów QR, wykorzystanie komputera do wyszukiwania informacji, prezentacja efektów pracy;

-    metody oparte na słowie: miniwykład, pogadanka, prezentacja multimedialna;

-    metody aktywizujące: burza mózgów.

TOK ZAJĘĆ

I. CZĘŚĆ WSTĘPNA

Nauczyciel określa temat lekcji oraz jej główny cel. Za pomocą Emaze — narzędzia online do tworzenia prezentacji 3D — przekazuje uczniom podstawową wiedzę na temat kodów QR oraz aplikacji do ich odczytywania. Tworzenie prezentacji online jest nowoczesnym rozwiązaniem, nie wymaga większych nakładów pracy niż przygotowanie prezentacji w PowerPoincie, a jest ciekawsze dla uczniów. Narzędzie Emaze jest proste i intuicyjne. Jego główną zaletą są gotowe szablony podpowiadające rozmieszczenie treści.

https://www.emaze.com/ @AOCZQLRZW/kody-qr." target="_blank"Fragmenty prezentacji przygotowanej w Emaze dostępnej pod adresem: <a target=

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Za 120 zł do końca roku 2024. Prenumerata
Baza ponad 5 tysięcy artykułów z 32 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

03/2019

...lub zamów dodatek Biblioteka – Centrum Informacji 03/2019

W cenie 30,00 zł

Zamów numer