Zamów dostęp za 99 zł do końca roku szkolnego!

Warunkiem rozwoju czytelnictwa jest zakup książek, które będą czytane

Resort edukacji stara się narzucić bibliotekom tematykę książek kupowanych w ramach NPRCz. W tej intencji wprowadza do przepisów dotyczących programu swoistą „rekomendację” książek o historii (szczególnie historii Polski w XX w.) oraz książek „ukazujących wartość rodziny i życia człowieka”. Czy trzeba się tymi rekomendacjami kierować? Jakie są na rynku ciekawe dla dzieci i młodzieży wartościowe tytuły związane z tymi tematami? Poznaj też nasze propozycje zakupów książkowych w ramach NPRCz – dla różnych grup wiekowych i bez ideologiczno-politycznych obciążeń.

CO MOŻNA KUPIĆ?

W projekcie rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu3 NPRCz jest zapis, że z dotacji NPRCz możliwy jest zakup „książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, w szczególności książek historycznych poświęconych historii Polski XX wieku, książek ukazujących wartość rodziny i życia człowieka oraz lektur szkolnych”. Ponieważ, jak pokazuje doświadczenie, konsultacje na temat NPRCz są traktowane przez MEiNjako formalność, można z dużym prawdopodobieństwem zakładać, że zapis ten zostanie utrzymany. W procesie legislacji określenie...

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Za 99 zł do końca roku szkolnego. Prenumerata
Baza ponad 5 tysięcy artykułów z 32 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.