Zamów dostęp za 99 zł do końca roku szkolnego!

Zamiast wywiadu z wiceministrą Katarzyną Lubnauer

Pobierz
Format .pdf, 50,54 KB

Planowaliśmy opublikować w tym miejscu rozmowę z wiceminister Katarzyną Lubnauer na temat planów nowego kierownictwa MEN wobec bibliotek szkolnych. Na razie jednak nie mamy czego opublikować, bo koordynujący takie przedsięwzięcia rzecznik prasowy MEN, Piotr Otrębski,  po zapoznaniu się z proponowanymi tematami rozmowy, przestał odpowiadać na nasze wiadomości. Zamiast wywiadu proponujemy więc krótką informację o podejmowanych i planowanych działaniach redakcji „Biblioteki w Szkole” w kwestii uwzględnienia oferty i potrzeb bibliotek szkolnych w zapowiadanych przez MEN zmianach w polskiej szkole.

Zadbajmy o swoje interesy

Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych miesiącach będą powstawały koncepcje nowych zasad programowych i organizacyjnych polskiej edukacji. Głównymi punktami zainteresowania są siłą rzeczy kwestie podstaw programowych, pragmatyki zawodowej, płac, organizacji nauczania, statusu dyrektorów itp. Pewną naiwnością byłoby myślenie, że w agendzie najważniejszych spraw do załatwienia samorzutnie znajdą się sprawy bibliotek szkolnych. Tym bardziej, że warunki działania bibliotek szkolnych nigdy nie spędzały snu z powiek władzom oświatowym, nauczycielskim związkom zawodowym czy dyrektorom szkół. Dlatego dobrze by było, gdyby środowisko nauczycieli bibliotekarzy zadbało o uwzględnienie w wypracowywanych koncepcjach zmian w edukacji miejsca dla bibliotek oraz swoich potrzeb i interesów. Nauczyciele bibliotekarze widzą taka potrzebę. Świadczy o tym m.in. liczne dyskusje w bibliotekarskich mediach społecznościowych. Sytuację utrudnia fakt, że nie mamy silnej ogólnopolskiej reprezentacji, która mogłaby skutecznie podjąć takie działania.

Co robi i planuje redakcja „Biblioteki w Szkole?

Wywiad z wiceministrą Katarzyną Lubnauer

W styczniu podjęliśmy starania o przeprowadzenie wywiadu z wiceminister Katarzyną Lubnauer, ponieważ to do jej zakresu czynności należą m.in. sprawy związane z funkcjonowaniem bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Chcemy spytać m.in. o plany związane z miejscem i zadaniami bibliotek szkolnych w wypracowywanej koncepcji reformy edukacji oraz o sposoby zapewnienia bibliotekom warunków pracy umożliwiających realizację tych zadań. Zamierzamy podczas takiej rozmowy zasygnalizować najważniejsze problemy bibliotek i próbować uzyskać jakieś deklaracje na temat procedury ich rozwiązania.

Tego typu wywiady „załatwia” się za pośrednictwem rzecznika prasowego MEN. Rzecznik albo uznał, że czasopismo, które ma największy zasięg czytelniczy ze wszystkich polskich czasopism informacyjno-metodycznych dla nauczycieli i wraz z portalem Biblioteka.pl dociera do tysięcy nauczycieli, nie gwarantuje odpowiednich „zasięgów”, by fatygować panią minister, albo (druga możliwość) uznał, że kierownictwo MEN nie jest jeszcze przygotowane na takie szczegółowe pytania. W każdym razie po kilku tygodniach przeciągania sprawy przestał odpowiadać na nasze wiadomości, nie udziela nam akredytacji na organizowane przez MEN wydarzenia dla mediów. Nie rezygnujemy i mamy nadzieję, że plan zostanie jednak zrealizowany.

Pismo do ministry Barbary Nowackiej

W lutym wysłaliśmy do minister edukacji pismo z postulatem włączenia przedstawicieli środowiska nauczycieli bibliotekarzy do grup ekspertów pracujących nad zmianami w podstawach programowych oraz nad zmianami w kanonie lektur szkolnych. Otrzymaliśmy odpowiedź od Małgorzaty Szybalskiej (która jest dyrektorem Departamentu Kształcenia Ogólnego i Transformacji Cyfrowej) z zachętą do przedstawiania przez nauczycieli bibliotekarzy swoich uwag w ramach publicznych konsultacji i zapewnieniem, że wszystkie uwagi „zostaną przekazane ekspertom, którzy opracowują zmiany”.

Pismo w sprawie bibliotek szkolnych

W najbliższym czasie wyślemy do minister Katarzyny Lubnauer pismo, w którym opiszemy potencjał i możliwości bibliotek szkolnych, główne problemy, które utrudniają właściwe wykorzystanie bibliotek w procesie edukacyjnym i wychowawczym polskiej szkoły, propozycje koniecznych uregulowań prawnych oraz ponownie postulat włączenia przedstawicieli środowiska nauczycieli bibliotekarzy do zespołów przygotowujących zmiany w oświacie. Podobne pismo wyślemy do wszystkich członków sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Mamy nadzieję, że pozwoli to na znalezienie w tym gronie sojuszników.

Badanie ankietowe

Rozważamy przygotowanie i przeprowadzenie wśród nauczycieli bibliotekarzy szerokiego badania, które pokazałoby, jaki jest faktyczny stan bibliotek szkolnych, jakie są ich największe problemy oraz w jakich obszarach nauczyciele bibliotekarze widzą największe możliwości wspierania przez biblioteki procesu edukacyjno- wychowawczego. Takie profesjonalne badania byłyby dużym wyzwaniem czasowym i organizacyjnym dla naszej małej redakcji, więc wolelibyśmy mieć przynajmniej jakieś prawdopodobieństwo, że zostaną one przez jakieś gremia decyzyjne przeanalizowane.

Zabierajmy głos i komunikujmy się

Zachęcamy nauczycieli bibliotekarzy do zabierania głosu we wszelkiego rodzaju dyskusjach i konsultacjach. Przedstawiajmy swoje opinie na temat możliwości i potrzeb bibliotek szkolnych.

Warto śledzić aktualności na portalu Biblioteka.pl. Będziemy tam informować o ważniejszych wydarzeniach związanych ze zmianami w edukacji, o możliwościach i trybie wyrażania opinii. Zachęcamy też do przesyłania swoich informacji na ten temat.