Zamów prenumeratę lub dostęp na 2024 rok, a dostęp uzyskasz już teraz.

Zgryzoty osiołka. Aleksander Fredro z bliska

– scenariusz zajęć dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Czy pamiętacie bajkę Aleksandra Fredry o osiołku? Jedni uważają, że był zbyt chciwy, inni, że niezdecydowany. Dlatego, by nie powielić jego losu i wewnętrznego rozdarcia, tak ważna jest umiejętność podejmowania decyzji. Dziś tego właśnie nauczymy się w bibliotece!

Treści z podstawy programowej:

 • kształtowanie nawyku rozmawiania o literaturze i filozofii;
 • zdobywanie nowej wiedzy z zakresu rozumienia zjawisk psychologicznych; 
 • rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiadania się;
 • kształcenie umiejętności interpersonalnych; 
 • rozwijanie zdolności argumentowania, formułowania i wyciągania wniosków; 
 • podejmowanie nowych zadań i wyzwań twórczych; 
 • poznawanie siebie i swojej osobowość poprzez udział w zabawach eksperymentalnych; 
 • rozwijanie zdolności pracy pod kierunkiem bibliotekarza.

Cele zajęć: 

Uczeń: 

 • formułuje morał bajki Aleksandra Fredry Osiołkowi w żłobie dano…; 
 • wskazuje motyw osła w utworach literackich i filmowych; 
 • zna pojęcie „osioł Buridana”; 
 • bierze udział w zabawach-eksperymentach; 
 • wie, czym jest decyzja i co na nią wpływa;
 • zna proces dokonywania wyboru; 
 • formułuje wnioski; 
 • współpracuje w grupach.

Czas pracy: 60 minut.

Formy pracy: 

 • zbiorowa; 
 • indywidualna; 
 • grupowa.

Metody pracy:

 • słowna (pogadanka, rozmowa);
 • eksperymentalna; 
 • problemowa;
 • ćwiczeń inspirujących;
 • metoda kuli śnieżnej.

Materiały dodatkowe:

 • tekst bajki Aleksandra Fredry Osiołkowi w żłobie dano…
 • dowolne książki tematyczne, jakimi dysponuje biblioteka;
 • paczka fasolek;
 • tablica, kreda (lub papier, flamaster).

Warunki techniczne: stoliki i krzesła.

Dokonywanie wyboru to proces polegający na poszukiwaniu najlepszego rozwiązania. Wiąże się z wieloma czynnikami, takimi jak motywacja, analiza słabych i mocnych stron, stres. Ważne jednak, by nie uciekać przed trudnościami, bo wtedy wybieramy najgorszą możliwość. Jeśli będzie kusiło Was odsuwanie od siebie decyzji, przypomnijcie sobie osiołka stojącego między wiadrem wody i stogiem siana.

PRZEBIEG SPOTKANIA:

CZĘŚĆ WSTĘPNA

Prowadzący zapoznaje uczniów z tematem spotkania oraz pyta ich, z jakimi cechami kojarzony jest osioł (upór, głupota, szaleństwo, pokora). Czy uczniowie znają jakiegoś sympatycznego osiołka,...

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Za 60 zł do końca roku 2023. Prenumerata
Baza ponad 5 tysięcy artykułów z 32 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

04/2023

...lub zamów numer Biblioteka w Szkole 04/2023

W cenie 24,00 zł

Zamów numer