Uzyskaj dostęp do portalu. Zamów prenumeratę lub zaloguj się.

Biblioteka szkolna w Systemie Informacji Oświatowej

Przekazywane do SIO dane na temat bibliotek szkolnych nie zawsze są kompletne, co powoduje brak pełnej informacji o stanie czytelnictwa i bibliotek szkolnych w kraju.

SIO JEST POTRZEBNE

Dobrze opracowane dane statyczne biblioteki szkolnej pomagają w organizacji i funkcjonowaniu tej jednostki nie tylko w szkole. Przekazywanie danych do SIO służy także ogólnym zestawieniom dotyczących zatrudnienia i liczby etatów nauczycieli bibliotekarzy, wzrostu lub spadku czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, organizacji i wyposażeniu bibliotek szkolnych, udziału szkół w programach rządowych z zakresu promocji czytelnictwa. Przekazywanie przez dyrektorów szkół szczegółowej informacji na temat działalności biblioteki szkolnej przyczynia się do wykorzystania danych w organizowanych...

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Od 20 zł miesięcznie. Prenumerata
Baza ponad 5 tysięcy artykułów z 30 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

11/2021

...lub zamów numer Biblioteka w Szkole 11/2021

W cenie 21,00 zł

Zamów numer