Metody aktywizujące pracy z użytkownikiem

Artykuł jest fragmentem książki Vademecum nauczyciela bibliotekarza, która od lat jest najpopularniejszym kompendium dla nauczycieli bibliotekarzy i doczekała się zupełnie nowego, zmienionego i zaktualizowanego wydania. Książkę można zamówić tutaj.

Vademecum od prawie 30 lat jest przewodnikiem w pracy kolejnych pokoleń nauczycieli bibliotekarzy. Stanowi rzetelne i kompleksowe omówienie całego zakresu pracy w przystępnej, poradnikowej formie. Dziewięć wydań znalazło do tej pory kilkanaście tysięcy czytelników.

W szkołach od dawna stosowany jest model nauczania-uczenia się oparty na metodach aktywizujących ucznia. Zajęcia charakteryzują się określoną strukturą, innymi niż w tradycyjnej lekcji rolami nauczyciela i uczniów, stopniem zaangażowania uczniów oraz osiąganymi celami. Opisom metod aktywizujących poświęcono wiele publikacji. W poradniku omówiono tylko metodę projektu i jego odmianę, WebQuest, które znajdują zastosowanie nie tylko w pracy z klasą, ale również w pracy z zespołami bibliotecznymi. Metoda projektu jest szczególnie preferowana w nowej podstawie programowej.

Praca metodami aktywizującymi zazwyczaj powiązana jest z pracą grupową uczniów. Zmienia to tradycyjną konstrukcję zajęć i organizację pracy uczniów. Specyficzne elementy pracy grupowej to:

  • organizowanie pracy uczniów przez nauczyciela;
  • praca uczniów w małych grupach oraz
  • praca na forum.

Nauczyciel nie przekazuje gotowej wiedzy, lecz organizuje pracę uczniów, którzy czynnie i samodzielnie uczestniczą w procesie zdobywania wiedzy.

W pracy z grupami występuje określona sekwencja działań:

  1. podział uczniów na grupy, które otrzymują określone zadanie do realizacji w wyznaczonym czasie;
  2. samodzielna praca grup...

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Od 20 zł miesięcznie. Prenumerata
Baza ponad 4 tysięcy artykułów z 30 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne
Więcej

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

04-05-06/2020

...lub zamów numer Biblioteka w Szkole 04-05-06/2020

W cenie 60,00 zł

Zamów numer