Zamów prenumeratę lub dostęp na 2024 rok, a dostęp uzyskasz już teraz.

Możesz mieć wpływ na budżet biblioteki

Możesz mieć wpływ na budżet biblioteki
Zdjęcie: Freepik

Biblioteki szkolne mają różne źródła finansowania: budżet szkoły, dotacje rady rodziców, projekty zewnętrzne. Budżet biblioteki to coś, od czego bardzo zależy efektywność naszej pracy – i na co na ogół mamy mały wpływ. Pewien jednak mieć możemy. Tym ważniejsze, żeby z niego nie rezygnować i wykorzystywać wszystkie dostępne środki.

Nie będę tu zajmować się budżetem osobowym, czyli płacami bibliotekarzy, bo w państwowym systemie edukacyjnym decyzje w tej sprawie zasadniczo zapadają poza szkołą. Ewentualne negocjacje płacowe to osobny temat, mający własną, obszerną literaturę.

Pisząc o budżecie biblioteki, mam na myśli środki, z których finansujemy zakupy książek i wyposażenia oraz organizowanie akcji bibliotecznych. Pomijam zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych z dotacji ministerialnej: środki na ten cel są ściśle określone w przepisach, a organizacja zakupu podręczników jest zadaniem dyrekcji (brońmy się przed spychaniem tego...

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Za 60 zł do końca roku 2023. Prenumerata
Baza ponad 5 tysięcy artykułów z 32 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

04/2023

...lub zamów numer Biblioteka w Szkole 04/2023

W cenie 24,00 zł

Zamów numer