Penumerata bez inflacji, od 50 zł. Sprawdź.

Patroni 2021 roku

Materiały o Baczyńskim, Lemie, Norwidzie, Różewiczu, Wyszyńskim i Konstytucji 3 Maja

Od listopada znamy patronów 2021 roku. Sejm postanowił, że będą to: Krzysztof Kamil Baczyński, Stanisław Lem, Cyprian Kamil Norwid, Tadeusz Różewicz, kard. Stefan Wyszyński i Konstytucja 3 Maja.

Zapraszamy do przeglądu najważniejszych źródeł informacji i materiałów na temat każdego z patronów 2021 roku oraz związanych z nimi dat.

Rok Konstytucji 3 Maja

3 maja - 230. rocznica uchwalenia.

Obchodzimy Rok Konstytucji 3 Maja jako „pierwszej w Europie i drugiej na świecie Ustawy Rządowej", która „stanowiła dowód głębokiego patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych". Sejm, uzasadniając wybór, zachęcał do refleksji nad dziedzictwem Konstytucji 3 Maja współcześnie.

 1. Karta wydarzenia w naszym kalendarzu
 2. Materiały repertuarowe
 3. Prezentacja do pobrania
 4. Prezentacja na temat majowych świąt do pobrania
 5. Wszystkie materiały z bazy na temat Konstytucji
 6. Plakaty do zamówienia w sklepie
 7. Kolekcja cyfrowa Polona

Plakaty

Rok Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

22 stycznia - 100. rocznica urodzin

Krzysztof Kamil Baczyński został uhonorowany przez Sejm „w uznaniu zasług dla polskiej sztuki, dla polskiej niepodległości i polskiej kultury". Jednocześnie postanowiono oddać hołd innym przedstawicielom pokolenia Kolumbów: Tadeuszowi Gajcemu, Janowi Romockiemu, Zdzisławowi Stroińskiemu, Józefowi Szczepańskiemu i Andrzejowi Trzebińskiemu.

 1. Karta wydarzenia w naszym kalendarzu
 2. Materiały repertuarowe
 3. Karykatura do zamówienia w sklepie
 4. Wolne zasoby poety
 5. Kolekcja cyfrowa Polona
 6. Serwis internetowy poświęcony Baczyńskiemu Polskiego Radia

Krzysztof Kamil Baczyński – karykatura

Rok Stanisława Lema

12 września - 100. rocznica urodzin.

Sejm, ustanawiając Stanisława Lema patronem 2021 roku, uznał go za „najwybitniejszego przedstawiciela polskiej fantastyki i jednego z najpoczytniejszych pisarzy science-fiction na świecie".

 1. Karta wydarzenia w naszym kalendarzu
 2. Materiały repertuarowe

Rok Cypriana Kamila Norwida

24 września - 200. rocznica urodzin

Sejm uhonorował Norwida jako wybitnego poetę, dramatopisarza, prozaika i myśliciela, a także artystę sztuk pięknych. Podkreślono odwołania do narodowej i europejskiej tradycji, twórczy wkład w polską literaturę i - szerzej - kulturę.

 1. Karta wydarzenia w naszym kalendarzu
 2. Materiały repertuarowe
 3. Karykatura do zamówienia w sklepie
 4. Wolne zasoby poety
 5. Kolekcja cyfrowa Polona
 6. Plakat do zamówienia w sklepie

Plakaty

Rok Tadeusza Różewicza

9 października - 100. rocznica urodzin

Tadeusz Różewicz został uhonorowany jako wybitny polski poeta, dramaturg, prozaik i scenarzysta, głęboko związany z losem pokolenia wojennego, baczny obserwator życia codziennego, społecznego i politycznego. Uzasadnienie: „Filozoficzna i egzystencjalna głębia obecna w twórczości Różewicza ma charakter uniwersalny, dzięki czemu nie tylko trafia do odbiorców z całego świata, ale jeszcze długo będzie oddziaływać na współczesną literaturę polską”.

 1. Karta wydarzenia w naszym kalendarzu
 2. Materiały repertuarowe

Rok kard. Stefana Wyszyńskiego

3 sierpnia - 120. rocznica urodzin

28 maja - 40. rocznica śmierci

Kard. Stefan Wyszyński został ustanowiony przez Sejm patronem 2021 roku jako "głosicielem uniwersalnych wartości chrześcijańskich i mąż stanu". Podkreślono jego starania o poszanowanie wolności religijnej przez władze komunistyczne i obronę polskiej kultury. 

 1. Materiał repertuarowy