Poznaj polską noblistkę

Scenariusz zajęć edukacyjnych

Poznaj polską noblistkę
Copyright © Nobel Media 2019. Illustration: Niklas Elmehed

Scenariusz zajęć edukacyjnych do przeprowadzenia w szkołach ponadpodstawowych, który ma na celu poznanie twórczości i życiorysu polskiej noblistki.

Liczba uczestników: 14 osób.
Miejsce spotkania: biblioteka szkolna.
Czas spotkania: 2 godz. lub 2 x 1 godz.

Cele:

 • poznanie tematyki niektórych utworów Olgi Tokarczuk ze szczegółową analizą opowiadań Profesor Andrews w Warszawie oraz Wyspa;
 • poznanie biografii pisarki oraz jej działalności i twórczości;
 • poruszenie wyobraźni młodzieży oraz nauka obiektywnej oceny i sztuki dyskusji;
 • wdrażanie do samokontroli oraz samodyscypliny;
 • kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem;
 • praktyka zasad skutecznego porozumiewania się;
 • samodzielne konstruowanie wypowiedzi pisemnej i ustnej, które mają na celu rozwiązanie postawionego problemu;
 • rozbudzanie uczuć patriotycznych.

Formy pracy:

 • praca indywidualna i grupowa;
 • praca z tekstem oraz filmem.

Metody pracy:

 • pogadanka,
 • miniwykład,
 • burza mózgów, problemowa,
 • analiza tekstu literackiego,
 • rozwiązywanie testu,
 • omówienie filmu o Oldze Tokarczuk.

Pomoce dydaktyczne:

 • teksty opowiadań Profesor Andrews w Warszawie, Wyspa;
 • pytania na kartkach dla uczniów;
 • wywiad z Olgą Tokarczuk;
 • film z YouTube’a – określenie twórczości pisarki;
 • kolorowe flamastry, arkusze papieru.

Przebieg zajęć

Twórczość oraz działalność Olgi Tokarczuk

 1. Prowadzący przedstawia młodzieży temat oraz cele spotkania.

  Uczniowie przedstawiają się i polecają kolegom wybraną przeczytaną książkę.

 2. Bibliotekarz rozdaje licealistom informacje o twórczości i działalności Olgi Tokarczuk (ramki na s. 21 i 22).

 3. Na podstawie podanych informacji uczestnicy spotkania po przeczytaniu notatki odpowiadają na pytania:
  • Jaki kierunek studiowała Olga Tokarczuk? Na jakiej uczelni?
  • Jaką książką i w którym roku zadebiutowała pisarka?
  • Wymień 6 utworów napisanych przez Olgę Tokarczuk.
  • Wymień 5 ekranizacji powieści noblistki.
  • Ile...

Dalszy ciąg dostępny jest

dla posiadaczy rocznej prenumeraty zamówionej w Wydawnictwie Sukurs.

Otrzymasz dostęp do archiwum z 4 tysiącami artykułów, drukowane numery pocztą i wiele narzędzi dla bibliotekarzy.

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

03/2020

...lub zamów papierowy numer 03/2020 Biblioteki w Szkole

W cenie 20,00 zł

Zamów numer
Komentarze
{{firstLetter(guest_name)}}
{{firstLetter(comment.user.username)}}
{{firstLetter(comment.guest)}}
{{comment.guest}} {{comment.user.username}} {{ comment.created_words }}