Prawda czy fałsz?

Prawda czy fałsz?

Prawda czy fałsz?

Media bombardują nas wieloma informacjami – jak poznać te wartościowe i właściwie je ocenić? Scenariusz zajęć służących nauce rozpoznawania fake newsów.

Czas trwania: 45 minut.

Cele ogólne:

 • poszerzenie świadomości nt. informacji (czym są, skąd się biorą, do czego służą?);
 • doskonalenie umiejętności oceny prawdziwości informacji;
 • kształtowanie krytycznej postawy wobec informacji, które docierają do nas z różnych źródeł.

Cele szczegółowe:
Uczeń:

 • potrafi znaleźć i wymienić źródła informacji;
 • wie, czym różni się opinia od informacji;
 • ma świadomość istnienia informacji nieprawdziwych i manipulowanych.

Metody pracy:

 • rozmowa kierowana;
 • pogadanka;
 • dyskusja;
 • praca z tekstem.

Formy pracy:

 • praca zbiorowa;
 • praca indywidualna;
 • praca grupowa.

Środki dydaktyczne

 • kreda;
 • tablica;
 • telefony komórkowe i komputery;
 • rzutnik.

Przebieg zajęć

Część wstępna

I. Powitanie

Przedstawienie tematu zajęć: na warsztatach uczniowie dowiedzą się, w jaki sposób odróżnić opinie od informacji oraz (najważniejsze) jak nie dać się zmanipulować fałszywym informacjom pojawiającym się w sieci.

Na początku zajęć (lub jeszcze lepiej przed ich rozpoczęciem) należy poustawiać krzesła, tak aby podzielić klasę na 2 grupy. Kilku uczniów z pierwszej grupy jest proszonych, aby powiedziało na swój temat prawdziwą i fałszywą informację. Zadaniem uczniów z drugiej grupy jest rozpoznać, która informacja jest nieprawdziwa. Po wypowiedziach wszystkich chętnych następuje...

Dalszy ciąg dostępny jest

dla posiadaczy prenumeraty zamówionej w Wydawnictwie Sukurs.

Otrzymasz dostęp do archiwum z 4 tysiącami artykułów, drukowane numery pocztą i wiele narzędzi dla bibliotekarzy.

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

04-05-06/2020

...lub zamów numer Biblioteka w Szkole 04-05-06/2020

W cenie 60,00 zł

Zamów numer
Galeria zdjęć