Zamów dostęp za 99 zł do końca roku szkolnego!

Trening rozwijający twórcze myślenie uczniów

– scenariusz zajęć dla szkół ponadpodstawowych

Trening rozwijający twórcze myślenie uczniów – scenariusz zajęć dla szkół ponadpodstawowych
Zdjęcie: freepik

Odbiorcy: uczniowie od 14. do 19. r.ż., 20 osób.

Miejsce spotkania: biblioteka lub sala lekcyjna.

Czas: 2 godz. lub 2 x 1 godz.

Cele zajęć:

 • rozwijanie oryginalnego myślenia;
 • zwiększenie u uczniów pomysłowości i wrażliwości intelektualnej;
 • dążenie do wzrostu potencjału twórczego u młodzieży;
 • pomoc w osiąganiu sukcesów;
 • rozwój umiejętności podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów;
 • znajdowanie nowatorskich niekonwencjonalnych rozwiązań w zespołach
 • wzbudzanie ciekawości i radości z uczenia się;
 • ułatwianie pomagania sobie wzajemnie, porozumiewania się, współpracy.

Metody pracy: praca w grupach, praca indywidualna, burza mózgów, pogadanka.

Pomoce dydaktyczne: czyste kartki, kartki z zadaniami, długopisy, kostki do gry.

Przebieg zajęć:

 1. Prowadzący wita zebraną młodzież oraz podaje uczniom cele spotkania.

 2. Uczniowie przedstawiają się, proponując kolegom i koleżankom lubianą przez siebie książkę.

 3. Jeden z zebranych mówi swoje ulubione słowo. Następny nastolatek tworzy nowe słowo rozpoczynające się na jego ostatnią literę i tak kolejno. Wyrazy mają mieć związek z literaturą, sztuką, sukcesem.

 4. Młodzież pracuje w czterech grupach. Członkowie każdego zespołu wspólnie układają opowiadanie składające się z 10 zdań. W każdym z nich powinien znajdować się tytuł lektury lub znanej książki młodzieżowej, np. „Kordian i Pan Tadeusz wspólnie...

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Za 99 zł do końca roku szkolnego. Prenumerata
Baza ponad 5 tysięcy artykułów z 32 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

03/2024

...lub zamów numer Biblioteka w Szkole 03/2024

W cenie 24,50 zł

Zamów numer