Zamów prenumeratę lub dostęp na 2024 rok, a dostęp uzyskasz już teraz.

Ważne! Pieniądze z NPRC rok po roku? To możliwe, ale trzeba się pospieszyć

Ostatni dzwonek na wniosek NPRC na 2023 r.

31 października (w poniedziałek) mija termin składania wniosków do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na 2023 r. Co ważne, aplikować mogą również szkoły, które brały już udział w NPRC w tym lub poprzednim roku. Gorąco zachęcamy do składania wniosków. Szczególnie, że są szanse, że pieniędzy będzie więcej niż zakładano. Poniżej zapewniamy wszystkie niezbędne dokumenty, porady i instrukcje.

Kluczowe kwestie w skrócie

 1. Poniżej publikujemy wszystkie niezbędne wzory wniosków, informacje, poradniki i instrukcje potrzebne do aplikowania.
 2. Termin na złożenie wniosku do NPRC na 2023 r. to 31 października 2022 r.
 3. Wniosek można składać bez względu na to, czy szkoła kiedykolwiek wcześniej była beneficjentem NPRC (nawet jeśli jest nim w tym roku). Dostaliśmy sporo informacji od szkół, które otrzymały dofinansowanie w 2021 i 2022 r.
 4. Dotychczasowi beneficjenci obecnej edycji NPRC (tej na lata 2021-25) będą jednak uwzględniani w drugiej kolejności. Co ważne, udział w pierwszej edycji NPRC (na lata 2016-20) nie ma żadnego znaczenia dla kolejności wyboru.
 5. Istnieje szansa, że pula pieniędzy dla szkół (a więc i liczba zaakceptowanych wniosków) będzie nieco większa z uwagi na przeniesienie niewykorzystanych pieniędzy przewidzianych dla przedszkoli. Dokładniej wyjaśniamy to niżej. 
 6. Szkoła, która prowadzi oddział przedszkolny, może składać jednocześnie wnioski dla biblioteki szkolnej i dla oddziału przedszkolnego (obowiązują różne rodzaje wniosków).
 7. Wzór wniosku na 2023 r. załączamy poniżej.

Wnioski Do pobrania

Tutaj znajdują się wzory wniosków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na 2023 r. do pobrania:

 1. Wniosek dyrektora szkoły/biblioteki pedagogicznej na 2023 r.
 2. Wniosek dyrektora placówki wychowania przedszkolnego na 2023 r.
 3. Wniosek organu prowadzącego na 2023 r.
 4. Wniosek dla dyrektora szkoły na 2023 r. – instrukcja i komentarz
 5. Księga znaku NPRC 2.0 – aktualizacja z 4.11.2021
 6. Logotypy NPRC 2.0 – aktualizacja z 4.11.2021

Poradniki i odpowiedzi na pytania

Przygotowaliśmy wiele porad dotyczących NPRC oraz odpowiedzieliśmy na setki pytań związanych z Programem. Poniżej znajdują się najważniejsze, aktualizowane artykuły, które rozjaśnią wszelkie wątpliwości i pozwolą na ekspresowe przygotowanie wniosku.

 1. Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w 2023 r. - poradnik w pytaniach i odpowiedziach
 2. Aktualizowany, bardzo obszerny poradnik dotyczący Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-25. Zawiera wiele szczegółów i wyjaśnień.
 3. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące NPRC 2.0.
 4. Instrukcja wypełnienia wniosku na 2023 r. do pobrania (na dole).

Otrzymanie pieniędzy z NPRC rok po roku

Szkoły, biblioteki pedagogiczne i placówki wychowania przedszkolnego mogą w każdym roku ubiegać się o dotację z NPRC – niezależnie od tego, czy kiedykolwiek wcześniej już taką dotację otrzymały. Czyli jeśli np. szkoła otrzymała dotację w 2022 r. nie ma formalnych przeszkód, by ubiegała się o dotację w 2023 r. Otrzymaliśmy informacje od szkół, które uzyskały wsparcie rok po roku - w 2021 i 2022 r.

Zasada jest taka, że w pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski szkół, które nie otrzymały dotacji w drugiej edycji NPRC (na lata 2021-25). Jeśli środki przeznaczone na NPRC nie zostaną dla tych szkół wyczerpane, wówczas rozpatrywane są wnioski placówek, które w roku 2021 lub 2022 dotację otrzymały.

Czy pula pieniędzy dla szkół w 2023 r. będzie większa?

W tej edycji NPRC przewidziano osobny budżet dla przedszkoli. Każdy wojewoda ma obowiązek przeznaczyć na placówki wychowania przedszkolnego nie mniej niż 30%, a na szkoły i biblioteki pedagogiczne nie więcej niż 70% środków otrzymanych z budżetu państwa na NPRC. Jednak jeżeli któraś z tych grup (szkoły lub przedszkola) nie wykorzysta swojej puli, wówczas nadwyżka może być wykorzystana na rzecz drugiej grupy.

Czyli jeżeli pula pieniędzy np. dla przedszkoli nie zostanie wykorzystana, środki zostaną przeniesione do puli dla szkół. Ponieważ wśród przedszkoli informacja o NPRC nie jest aż tak rozpowszechniona, jak w bibliotekach i szkołach, istnieje spore prawdopodobieństwo, że pula środków dla szkół zwiększy się.

To daje jeszcze większe szanse na zdobycie środków szkołom ubiegającym się o wsparcie kolejny raz w ramach obecnej edycji NPRC.

JAKIE KIERUNKI INTERWENCJI?

 • Kierunek interwencji 3.1 – Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego (także zespołów przedszkolnych prowadzonych przez szkoły);
 • Kierunek interwencji 3.2 – Zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

KTO MOŻE APLIKOWAĆ?

Wszystkie publiczne i niepubliczne szkoły i zespoły szkół dla dzieci i młodzieży, przedszkola (zespoły przedszkolne), biblioteki pedagogiczne – niezależnie od tego, czy kiedykolwiek wcześniej były beneficjentami NPRC.

W przypadku zespołu szkół w jednym roku można aplikować tylko dla jednej szkoły wchodzącej w skład zespołu.

JAKIE PIENIĄDZE?

Udział własny organu prowadzącego dla wszystkich beneficjentów Priorytetu 3 ustalono w wysokości 20% całości zadania.

Poszczególne szkoły mogą (dla bibliotek szkolnych) ubiegać się o następujące kwoty:

 • do 70 uczniów – 3 tys. zł (z udziałem własnym – 3750 zł);
 • do 170 uczniów – 4 tys. zł (z udziałem własnym – 5 tys. zł);
 • ponad 170 uczniów – 12 tys. zł (z udziałem własnym – 15 tys. zł).

Placówki wychowania przedszkolnego (w tym oddziały przedszkolne w szkołach) mogą się ubiegać o następujące kwoty:

 • do 25 dzieci – 1500 zł (z udziałem własnym – 1875 zł);
 • 26-75 dzieci – 2500 zł (z udziałem własnym – 3125 zł);
 • powyżej 76 dzieci – 3 tys. zł (z udziałem własnym – 3750 zł).

Portal Biblioteka.pl – pomoc w realizacji NPRC

Na portalu Biblioteka.pl znajdziesz kilkadziesiąt artykułów zawierających informacje, opinie, wskazówki, sprawdzone w praktyce pomysły i scenariusze ułatwiające realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Wystarczy użyć wyszukiwarki. Uruchomiliśmy też specjalny dział poświęcony Narodowemu Programowi Rozwoju Czytelnictwa dostępny pod adresem: https://biblioteka.pl/temat/nprc.