Wiwat konstytucja!

Rok Konstytucji 3 maja

Mija 230 lat od uchwalenia konstytucji. Taka okrągła rocznica to doskonała okazja do wprowadzenia tematów historycznych podczas spotkań bibliotecznych. Poniższy scenariusz jest przykładem zajęć dla młodszych dzieci, których celem jest zapoznanie uczestników z historią uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz najważniejszymi pojęciami i postaciami związanymi z tym wydarzeniem. Zajęcia powstały na podstawie książek Katarzyny Ostrowskiej-Biernackiej i Ryszarda Kajzera Luneta czasu i Konstytucja 3 maja oraz Krzysztofa Wiśniewskiego i Joanny Babuli Konstytucja 3 maja do kolorowania.

Cele zajęć:
Uczeń:
 • doskonali umiejętność słuchania ze zrozumieniem;
 • poznaje pojęcia: konstytucja, liberum veto, obiady czwartkowe;
 • potrafi wskazać daty uchwalenia Konstytucji 3 maja i rozbiorów Polski;
 • wie dlaczego sejm 1788-1792 nazywany był wielkim;
 • potrafi wskazać ostatniego króla Polski oraz przeciwników i zwolenników konstytucji;
 • rozpoznaje obraz Jana Matejki Konstytucja 3 maja 1791 roku i potrafi wskazać na nim najważniejsze postacie.
Czas pracy: 60-90 minut.
Wiek i grupa uczestników:
uczniowie kl. II-IV szkoły podstawowej, grupa 15-20 osób.
Formy pracy:
 • indywidualna;
 • zespołowa.
Metody pracy:
 • praca z książką;
 • głośne czytanie;
 • dyskusja;
 • rozwiązywanie krzyżówki;
 • kolorowanie.
Materiały dodatkowe:
 • kartonowe pudełko, stara skrzynia lub kufer;
 • list wyglądający na bardzo stary;
 • luneta, lornetka itp. – można je zrobić z rolek po papierze toaletowym lub z brystolu według własnej inwencji twórczej;
 • zdjęcie, ksero lub ilustracja w książce obrazu Jana Matejki Konstytucja 3 maja 1791 roku (np. z książki Encyklopedia szkolna. Historia Polski ujętej w bibliografii);
 • kreda, tablica lub duży brystol i marker;
 • kartki, ołówki;
 • zadanie „prawda czy fałsz” (Załącznik nr 1);
 • krzyżówka (Załącznik nr 2);
 • kolorowanka (opcjonalnie).
Warunki techniczne: duża sala.

Przebieg spotkania:

 1. Krótka inscenizacja

  Nauczyciel wita się z uczestnikami spotkania i pyta, czy są gotowi na krótką podróż w czasie do wydarzenia bardzo ważnego w historii naszej ojczyzny. Zaprasza dzieci do wspólnej lektury. W przygotowanej skrzyni lub kartonie schowano list zainspirowany książką. Do środka włożono również lunetę. Nauczyciel stwarzamy tajemniczą atmosferę: czyta głośno Lunetę czasu i Konstytucję 3 maja. Gdy dojdzie do fragmentu o odnalezieniu starej skrzyni, prosi o poszukanie w sali podobnej rzeczy. Następnie wspólnie z uczniami otwiera skrzynię z lunetą i listem. Postępując według...

Dalszy ciąg dostępny jest

dla posiadaczy prenumeraty zamówionej w Wydawnictwie Sukurs.

Otrzymasz dostęp do archiwum z 4 tysiącami artykułów, drukowane numery pocztą i wiele narzędzi dla bibliotekarzy.
Po rabacie 99 zł za pół roku!

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

04/2021

...lub zamów numer Biblioteka w Szkole 04/2021

W cenie 21,00 zł

Zamów numer