Zamów dostęp za 99 zł do końca roku!

Zabierz uczniów do kina!

Ruszyły zapisy do programu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej

Program NHEF przewiduje comiesięczne projekcje blisko 150 tytułów, w tym aż 20 nowości, realizowanych w ramach 17 cykli tematycznych. Dla wszystkich grup wiekowych. Dla nauczycieli ciekawe materiały metodyczne.

Filmy dostosowane są do każdego poziomu edukacji: przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Organizatorzy zapewniają nauczycielom materiały dydaktyczne (karty pracy, scenariusze lekcji oraz analizy psychologiczne), ułatwiające prowadzenie rozmów i lekcji związanych z seansami.

Tematyka: 

  • przedszkole: komunikacja, ekologia, współpraca, przyjaźń, tradycje, podróże, pomoc, rodzina, pokonywanie trudności;
  • szkoła podstawowa klasy 1-3: przyjaźń odwaga, wyobraźnia, emocje, film, świat, rodzina;
  • szkoła podstawowa klasy 4-6: szacunek, zaufanie, akceptacja, marzenie, relacja, współdziałanie;
  • szkoła podstawowa klasy 7-8: tolerancja, uczciwość, odpowiedzialność, empatia, tożsamość, społeczeństwo, internet;
  • szkoła ponadpodstawowa: dojrzałość, tolerancja, bohaterstwo, historia, sztuka, tradycja, matura.

Dla szkół ponadpodstawowych w tym roku nowy cykl: „Film na maturze” (wsparcie uczniów w przygotowaniach do egzaminu dojrzałości).

Do tegorocznej edycji zgłosiło się już 130 kin i domów kultury z całej Polski. Dzięki temu każda placówka oświatowa może znaleźć dla siebie dogodną lokalizację. Gdyby stacjonarne seanse okazały się niemożliwe do zrealizowania w szkołach, istnieje możliwość korzystania z programu w wersji online.

Szkoły w całym kraju, niezależnie od tego, czy pobliskie kina współpracują z Nowymi Horyzontami Edukacji Filmowej, czy też nie, będą mogły organizować projekcje filmowe w trakcie lekcji lub zapraszać uczniów do oglądania materiałów w domu.

NHEF jest powiązany z podstawą programową oraz realizowany przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Katalog filmów i informacje dla poszczególnych grup wiekowych:

  • Katalog dla Przedszkoli – TUTAJ
  • Katalog dla SP 1-3 – TUTAJ
  • Katalog dla SP 4-6 – TUTAJ
  • Katalog dla SP 7-8 – TUTAJ
  • Katalog dla Szkół Ponadpodstawowych – TUTAJ

Termin zgłoszeń: 4 października 2022
Formularz zgłoszeniowy
Więcej informacji
Plakat do pobrania: w formacie A3 i formacie B1.

Słowa kluczowe